Pohlavní styk též také sexuální styk či milování označuje v užším smyslu penilně-vaginální styk (soulož, koitus), při kterém dochází k vložení ztopořeného penisu muže do vagíny ženy. Obecně označujeme pohlavní styk jako sex.

Širší pojetí pohlavního styku

V širším pojetí zahrnuje sexuální styk i jiné orgasmické nebo genitální formy vzájemného fyzického kontaktu mezi dvěma nebo více osobami stejného nebo odlišného pohlaví. V nejširším možném chápání zahrnuje pohlavní styk také negenitální a neorgasmické formy erotického kontaktu.

Pro styk lidí se nejčastěji užívají termíny soulož, pohlavní styk nebo sex (v slangu se setkáme s ostřejšími výrazy jako šukání, mrdání, prcání a dalšími). Pojem kopulace v souvislosti s koitusem se pojí především s vyššími obratlovci.

Formy pohlavního styku můžeme rozdělit na penetrativní (kam řadíme soulož a penilně-anální styk) a nepenetrativní formy. Hlavní funkce pohlavního styku jsou rozmnožovací, sociální (vztahová) a rekreační.

Čistě sex takový, jaký ho známe

Sex je obecné označení pro pohlavní styk. Sex je možné provozovat v různých pozicích, existuje široká řada různých sexuálních pozic, které jsou různě fyzicky náročné a vyžadují různé polohy obou nebo i více partnerů.

Mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější patří misionářská pozice, při které žena leží na zádech a muž leží na ní. Další oblíbenou je například poloha na koníčka nebo poloha lžíce. Celá řada různých sexuálních poloh je popsána v knize Kámasútra.

Sex může zahrnovat i jiné formy, včetně negenitálních. Negenitální formy představují především tzv. mazlení (včetně pettingu, neckingu a polibků), orální sex, instrumentální nebo manuální dráždění genitálu nebo penilně – anální styk.