Pojem Shibari označuje starověkou formu japonského uměleckého provazového bondage.

Shibari nebo Kinbuku je správně?

Jedná se umění, které lze svou dlouholetou tradicí porovnat například s uměním vázání květin (Ikebana), čajovými obřady (Chanoyu) nebo kresbou inkoustem (Sumi-e). V doslovném překladu znamená termín Shibari „umění někoho svázat“.

V některých zemích je Shibari označováno také pojmem Kinbaku, ovšem v západním světě jsou tato slova považována za synonyma.

Mezi odbornou veřejností se vedou dlouhé diskuze o tom, který termín je vhodnější používat.

Pojen Kinbaku totiž v doslovném překladu znamená „erotické otroctví“, proto si mnoho lidí ze západu spojuje s tímto pojmem spíše sexuální hrátky než umění. Na rozdíl od Shibari se u Kinbaku využití uzlů považuje za zneuctění.

Typ bondage (erotického svazování), který pochází z Japonska

Svazování původně nemělo erotický náboj, ale sloužilo jako trest pro kriminálníky. V dřívějších dobách představovalo Shibari eroticko-umělecký styl bondage, který původně vznikl s bojového umění Hojojutsu, jehož zaměřením jsou rozmanité techniky poutání zajatců.

Proto mnohé z shibari úvazů jsou nepohodlné až trýznící pro svázaného. Mezi lety 1.400 až 1.700 bylo toto umění svazování využíváno při zacházení s vězni.

Shibari jako umění

Podstatou umění Shibari je vyzdvižení krásy ženského těla, využití provazů slouží ke zdůraznění křivek ženského těla.

„Žena je jako modelka, jejíž tělo je jako kreslící plátno, na které její pán vytváří prostřednictvím provazů ornamenty.“

Umělecká provazová bondage Shibari se vyznačuje velice komplikovanými asymetrickými úvazy, u kterého má každé lano svůj specifický význam. Dalším významem asymetričnosti je také podpoření silnějšího psychického dopadu na oběť.

Čím se „šibari“ váže?

K vázání Shibari se nejčastěji využívají tenká lana s průměrem 4 mm, v některých případech bývají nahrazována také lany s průměrem 6 mm. Jejich délka by měla být alespoň okolo 6 až 7 metrů. V tradičním pojetí se pro Shibari využívala bambusová a konopná lana, v současném pojetí zvolení materiálu nehraje žádnou roli.

Součástí Shibari je také umění Takatekote, což je technika uvázání rukou a trupu.

Ruce bývají svázány za zády a lokty jsou současně ohnuty pod úhlem 90°.