Termín Kennel play označuje praktiku, během které je submisivní partner/ka připoután k boudě (nejčastěji zvenčí).

S Kennel play je spojováno také časté nucení submisivního partnera/ky, aby jedl/a a pil/a z misky.

Tato praktika se objevuje v BDSM vztazích a je využívána k ponižování, často bývá také součástí dog play.

Spolupracujeme: