Slave neboli otrok (či sub) je označení pro podřízeného partnera v Mistress/Master – slave BDSM vztahu, který slouží své Paní/Pánovi.

V angličtině se pro obě pohlaví využívá pojem slave, v češtině rozlišujeme podle pohlaví otroka nebo otrokyni (nebo subinu/subinku). Slave / otrok / bottom si libuje v praktikách týrání – masochismu.

Uspokojuje ho používání pout, bičíků, důtek, obojků, roubíků, provazů a dalších mučicích nástrojů, který rozhodne Paní/Pán, že budou použity. Otrok se svému Pánovi oddává a poskytuje mu pravomoc být jeho vlastníkem a možnost dávat mu rozkazy.

V D/s vztazích se málokdy (ale přeci) objevuje hiearchický mezičlánek mezi subem a Domem – a tím je alfasub, který je podřízený Dominantovi, ale nadřazený submisivovi.

Můžeme rozlišit čtyři základní druhy otroků:

  • Finanční otrok – většinou svému pánovi dává nebo vydělává peníze. Nejčastěji tímto způsobem slouží muž ženě.
  • Otrok bolesti – slouží svému Pánovi k tomu, aby mu ukázal, kolik ponížení a bolesti dokáže snést. Tito otroci jsou nejčastěji masochisty.
  • Sexuální otrok – je určen svému Pánovi k sexu.
  • Sluha – je otrok, který svému Pánovi slouží v běžných denních činnostech i ve všem, na co si Pán vzpomene. Některé dvojice podepisují mezi Otrokem a Pánem dohodu o svém sloužení.