Lano je pevný a dlouhý svazek upletený z mnoha tenčích vláken. Slouží zejména k vázání a tažení. Může mít i dekorativní a další funkce.  Pevnost lana závisí na pevnosti jednotlivých vláken a na jejich vzájemné soudržnosti.

Lana se vyrábějí z různých materiálů podle požadavků na jejich vlastnosti a použití. První nejrozšířenější skupinou jsou lana kovová, zejména ocelová.

Ocelová lana se používají v průmyslu, dopravě, energetice, stavebnictví a mnoha dalších odvětvích.

Druhou široce rozšířenou skupinou jsou lana textilní. Textilní lana se využívají ve všech možných druzích lidské činnosti, v průmyslu, v domácnosti, v zemědělství, zkrátka všude tam, kde je potřeba něco přivázat, táhnout, spojit.

Redakční Petr a Aly a Lascivní podcast o svazování:

Historie používání lan

Za jeden z nejstarších nálezů lana je považován útržek rybářské sítě nalezený ve Finsku, jehož stáří je 8 až 10 tisíc let. Lano bylo zhotoveno z lýkových vláken. Kromě lýka se k výrobě lan používaly přírodní materiály až do poloviny dvacátého století.

Přírodní vlákna pro výrobu lan se získávala ze sisalu, agáve, juty, bavlny a lnu, objevují se i lana konopná, někdy označovaná jako provazy.

S rozvojem umělých vláken se rozšiřuje využívání syntetických materiálů, jako např. polyamidy a polyestery. Pokročilé metody výroby lan kombinují syntetické materiály s dalšími technologiemi vylepšujícími požadované vlastnosti.

VIDEO z návodu na spoutání zápěstí

Lana v erotice

Lana jsou velmi oblíbeným a univerzálním nástrojem využívaným pro obohacení sexuálního života. Hojné uplatnění nacházejí v komunitě vyznávající styl BDSM. Použití lana sleduje různé cíle. Mezi nejrozšířenější patří:

Zjistěte kolik stojí výbava pro svazování
ZJISTIT CENU

1) Vyjádření dominance a submise

Použití lana slouží k vymezení dominance. Lano není pouhý prostředek omezení pohybu, vyjadřuje podrobení a nadvládu nad tím, kdo lano ovládá. Podřazený jedinec nemusí být nutně svázán, dominanci lze vyjádřit třeba použitím lana jako vodítka, lano zde symbolizuje, kdo je vládce a kdo poslouchá.

S lanem tedy velmi blízce souvisí erotická bondage (svazování) – dříve šlo o útrpné umění pro odsouzence, dnes je to pro mnohé zajímavá erotická hrátka skoro vystřižená z BDSM filmu.

2) Lano jako prostředek omezení pohybu

Do této skupiny patří veškeré činnosti související se svazováním a přivazováním, které mají za cíl omezit volnost pohybu. Dominance zde již není vyjádřena psychologicky, ale reálným fyzickým podřízením svázané osoby.

Toto podřízení se dá měnit různým stupněm omezení pohybu.

V jiné pozici se nachází osoba, která má svázané ruce, ve srovnání s člověkem svázaným do kozelce.

Prague FW 23 = akce plná lan v redakčním podcastu:

3) Radost z bolesti

Pro milovníky bolesti je provaz symbolem naplnění jejich touhy. Od pouhých náznaků lze podle odolnosti a pokročilosti přistoupit až k opravdu bolestivému utažení a kroucení končetin do nepřirozených poloh, zarytí lana na pohlavních orgánech. Pro větší efekt se používají různě velké uzly umístěné na správných místech.

FOTKY z našeho redakčního vázání (18+)

4) Lano jako dekorace

Umělecké vázání osob se uplatňuje v bondage – zde je silný důraz na japonský styl shibari. Zde není primárně cílem působit bolest, ani někoho omezovat. Vázající se snaží dosáhnout krásného výtvoru pomocí osoby a provazů. Provaz na nahém lidském tělo je vnímán jako dekorativní prvek.

Zde nesmí chybět zmínění českých předních riggerů (vazačů), se kterými jsme dělali rozhovory: Edna a Joan von Brook.

Práce Edny:
Práce Joan:
Riggerka: Joan von Brook, Modelka: Ori WhatisNormal

Typická bondage lana

Sexuální partner je například na lano uvazován a mírně vytahován nahoru za aplikovaný esovitý anální hák, lanem se však dá i svazovat například do kozelce (prasečí úvaz) v případech, kdy partnery sexuálně vzrušuje fingování znásilnění.

K svazování se používají různé typy lan – liší se v průměrech i použitých materiálech (konopná, syntetická, hedvábná, …).

Klady

Zápory

Široké téma od lan, po pouta, pásky, ... Potřebujete časem více a více doplňků :))
Nejen pro milovníky tvrdého BDSM, ale i jako něžné svázání
Navození atmosféry jako ve 50 odstínech šedi
Nová úroveň rozkoše z omezení hybnosti a bolesti
Téma, které vás bude držet roky, než se ho nabažíte
Vstupní brána k celé škále tvrdších praktik
Estetický pohled na svázaný protějšek

K čemu svazovat?

Uvazuje se rovněž k posteli do kříže, tedy do polohy roztáhnutých nohou i rukou, aby se především do ženy snadněji proniklo. Nemusí však jít pouze o „hru na znásilnění“, o akt „proti vůli“, často se takhle osoba hraně trýzní s použitím lechtivých nástrojů (peříček/šimrátek, jazyka apod.), kdy nemá svým úvazem rukou umožněno instinktivně se po lechtání poškrábat.

Spolupracujeme: