Lano je pevný a dlouhý svazek upletený z mnoha tenčích vláken. Slouží zejména k vázání a tažení. Může mít i dekorativní a další funkce.  Pevnost lana závisí na pevnosti jednotlivých vláken a na jejich vzájemné soudržnosti.

Lana se vyrábějí z různých materiálů podle požadavků na jejich vlastnosti a použití. První nejrozšířenější skupinou jsou lana kovová, zejména ocelová. Ocelová lana se používají v průmyslu, dopravě, energetice, stavebnictví a mnoha dalších odvětvích. Druhou široce rozšířenou skupinou jsou lana textilní. Textilní lana se využívají ve všech možných druzích lidské činnosti, v průmyslu, v domácnosti, v zemědělství, zkrátka všude tam, kde je potřeba něco přivázat, táhnout, spojit.

Historie používání lan

Za jeden z nejstarších nálezů lana je považován útržek rybářské sítě nalezený ve Finsku, jehož stáří je 8 až 10 tisíc let. Lano bylo zhotoveno z lýkových vláken. Kromě lýka se k výrobě lan používaly přírodní materiály až do poloviny dvacátého století. Přírodní vlákna pro výrobu lan se získávala ze sisalu, agáve, juty, bavlny a lnu, objevují se i lana konopná, někdy označovaná jako provazy.

S rozvojem umělých vláken se rozšiřuje využívání syntetických materiálů, jako např. polyamidy a polyestery. Pokročilé metody výroby lan kombinují syntetické materiály s dalšími technologiemi vylepšujícími požadované vlastnosti.

Lana v erotice

Lana jsou velmi oblíbeným a univerzálním nástrojem využívaným pro obohacení sexuálního života. Hojné uplatnění nacházejí v komunitě vyznávající styl BDSM. Použití lana sleduje různé cíle. Mezi nejrozšířenější patří:

1) Vyjádření dominance a submise

Použití lana slouží k vymezení dominance. Lano není pouhý prostředek omezení pohybu, vyjadřuje podrobení a nadvládu nad tím, kdo lano ovládá. Podřazený jedinec nemusí být nutně svázán, dominanci lze vyjádřit třeba použitím lana jako vodítka, lano zde symbolizuje, kdo je vládce a kdo poslouchá.

S lanem tedy velmi blízce souvisí erotická bondage (svazování) – dříve šlo o útrpné umění pro odsouzence, dnes je to pro mnohé zajímavá erotická hrátka skoro vystřižená z BDSM filmu.

2) Lano jako prostředek omezení pohybu

Do této skupiny patří veškeré činnosti související se svazováním a přivazováním, které mají za cíl omezit volnost pohybu. Dominance zde již není vyjádřena psychologicky, ale reálným fyzickým podřízením svázané osoby. Toto podřízení se dá měnit různým stupněm omezení pohybu. V jiné pozici se nachází osoba, která má svázané ruce, ve srovnání s člověkem svázaným do kozelce.

3) Radost z bolesti

Pro milovníky bolesti je provaz symbolem naplnění jejich touhy. Od pouhých náznaků lze podle odolnosti a pokročilosti přistoupit až k opravdu bolestivému utažení a kroucení končetin do nepřirozených poloh, zarytí lana na pohlavních orgánech. Pro větší efekt se používají různě velké uzly umístěné na správných místech.

4) Lano jako dekorace

Umělecké vázání osob se uplatňuje v bondage – zde je silný důraz na japonský styl shibari. Zde není primárně cílem působit bolest, ani někoho omezovat. Vázající se snaží dosáhnout krásného výtvoru pomocí osoby a provazů. Provaz na nahém lidském tělo je vnímán jako dekorativní prvek.

Zde nesmí chybět zmínění českých předních riggerů (vazačů), se kterými jsme dělali rozhovory: Edna a Joan von Brook.

Práce Edny:

Práce Joan:

Riggerka: Joan von Brook, Modelka: Ori WhatisNormal

Typická bondage lana

Sexuální partner je například na lano uvazován a mírně vytahován nahoru za aplikovaný esovitý anální hák, lanem se však dá i svazovat například do kozelce (prasečí úvaz) v případech, kdy partnery sexuálně vzrušuje fingování znásilnění.

K svazování se používají různé typy lan – liší se v průměrech i použitých materiálech (konopná, syntetická, hedvábná, …).

K čemu svazovat?

Uvazuje se rovněž k posteli do kříže, tedy do polohy roztáhnutých nohou i rukou, aby se především do ženy snadněji proniklo. Nemusí však jít pouze o „hru na znásilnění“, o akt „proti vůli“, často se takhle osoba hraně trýzní s použitím lechtivých nástrojů (peříček/šimrátek, jazyka apod.), kdy nemá svým úvazem rukou umožněno instinktivně se po lechtání poškrábat.

5/5 - (2 votes)