Anglické slovo rape, v českém jazyce znásilnění je označení pro sexuální akt, ke kterému dojde bez souhlasu osoby, na které je prováděn. Jedná se o trestný čin, jehož skutková podstat je popsána v § 185 trestního zákoníku České republiky.

Znásilnění – odkud vlastně pochází jeho název?

Kořeny anglického slova rape lze nalézt v latinském termínu rapere, což znamená „chopit se“ nebo „získat silou“. Původně mělo daleko širší význam a znamenalo mimo jiné také zajmutí osoby za účelem zotročení. Ovšem v češtině má slovo znásilnění pouze jeden význam, a to sexuální.

Ovšem ani sexuální podstata slova znásilnění nebyla v historii vždy stejná. V minulosti nebyl nucený sex v manželství vůbec považován za trestný, ba dokonce ani za čin znásilnění. Až s příchodem moderní kriminalistiky se pohled na znásilnění změnil.

V současné době je za znásilnění považován nucený pohlavní styk, nucený anální styk a také několik dalších forem sexuálního násilí.

Ne vždy je znásilňovaná žena

Ve společnosti i v dnešní době panuje většinový názor, že znásilnění provádí muž na ženě, ovšem obětí může být i muž. Je však zajímavé, že až do roku 2001 byl v České republice trestný čin znásilnění klasifikován pouze jako nucený pohlavní styk muže na ženě. Veškeré další případy byly klasifikovány jen jako omezování osobní svobody.

Až do roku 1950 bylo znásilnění označováno jako násilné smilstvo.

Co je nejčastěji původcem znásilnění?

Nelze jednoznačně určit, jaký motiv vede pachatele ke znásilnění. Mezi nejvíce diskutované motivy patří zajisté hněv, evoluční tlaky, touha po moci či sadismus.

Světová zdravotnická organizace mezi hlavní faktory vedoucí k páchání sexuálního násilí zmiňuje:

  • nízké právní sankce za sexuální násilí;
  • víra v rodinnou čest a sexuální čistotu;
  • ideologie mužského sexuálního oprávnění.

Má vždy negativní rozsáhlé následky

Důsledky znásilnění mívají rozsáhlý dopad. Oběti znásilnění mohou být traumatizovány nebo dokonce i zraněné.

Zároveň jsou vystaveny i riziku nákazy sexuálně přenosnou chorobou nebo nechtěného těhotenství.

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: