Sadismus je opakem masochismu. Předmětem zájmu sadisty je agrese způsobující vzrušení, která je směřována na jinou osobu.

Jak se odlišují

Sadismus zahrnuje několik druhů. Některé druhy jiné osoby neohrožují a dají se považovat spíše za zálibu.

Jiné však mohou být pro ostatní nebezpečné a mohou končit i smrtí oběti.

Název je odvozen on francouzského markýze A. de Sade, který jej sám praktikoval. Vydal i několik knih s erotickou a filosofickou tématikou. 

Sadomasochismus zahrnuje prvky sexuálních potřeb sadistů i masochistů. Sadomasochistické praktiky řadíme pod BDSM.

BDSM akce počesku? Prague Fetish Weekend 23 – podcast

Není jich tolik

Opravdových sadomasochistů je ovšem v populaci velice málo.

Jedince lze podle jeho sexuální preference většinou zařadit mezi sadistu nebo masochistu.

Spolupracujeme: