Blood play je praktika v rámci BDSM, která zahrnuje práci s krví. To může zahrnovat různé aktivity, od škrábání nehty po hrubější praktiky jako jsou jehly nebo skalpely, při kterých dochází k drobnému poranění kůže a vytvoření krvavých stop.

Důležitou tematikou kolem blood play je důkladná péče o bezpečnost a hygienu (sterilizace nástrojů, kůže, pečlivost, …).

Existuje zde riziko infekce nebo přenosu nemocí – právě přes krev. Tyto praktiky určitě patří mezi tzv. RACK = takže potenciálně nebezpečné sexuální aktivity.

Opakem bývají bezpečnější hrátky pod označením SSC.

I přes rizikovost a hraničnost praktiky má patřit BP pod souhlasné aktivity = konsent obou, stopka, maximální důvěra.

Spolupracujeme: