SSC je zkratka pro frázi safe, sane and consensual. Jedná se o označení pro bezpečné praktikování B-D-S-M a bondage technik.

Co tolik známé S. S. C. znamená?

Doslovný překlad zní bezpečně, rozumně a po vzájemné dohodě. Nejde o konkrétní aktivitu nebo techniku, ale o značení, jak přistupovat k sexu.

Někteří členové BDSM komunity SSC nepovažují za přesné vyjádření a přiklánění se k používání pojmu RACK, který připouští i možná rizika.

Během bezpečného hraní tvrdších scénářů a svazovacích/trestných praktik, se neprovádějí činnosti, které jsou nebezpečné a riskantní.

SSC musejí splňovat následující pravidla:

  • SAFE – než začneme provádět aktivitu, musíme odhalit všechna možná rizika a musejí být zabezpečena preventivní opatření.
  • SANE – činnost se provádí citlivě a rozumně.
  • CONSENSUAL – oba partneři jsou obeznámeni s podstatou aktivity a s jejím provedením souhlasí.

Kde se SSC rozhodně dodržuje? PFW 23 v redakčním podcastu:

Další symbolika ve zkratce

3 písmena v této zkratce také symbolizují tvar tzv. trojné monády.

Je to neoficiální znak BDSM komunity a bezpečných tvrdších praktik vůbec.

Spolupracujeme: