Safeword znamená v překladu bezpečné slovo. Jedná se o únikové slovo nebo slovní spojení, které se nejčastěji využívá při BDSM praktikách. Pokud jej jeden z partnerů použije, je nutno neprodleně ukončit hru mezi partnery.

Safeword využívají aktéři k vyjádření toho, že jim současná situace nebo praktika není příjemná.

Únikové slovo z sexu

Nejčastěji se safeword používá mezi partnery, kteří praktikují BD-SM erotiku, ale i ve hře na znásilnění nebo používají pouta, bičíky, apod.

Slovo by mělo být krátké a dobře zapamatovatelné.

Únikové slovo používá převážně submisivní partner nebo partnerka v případech, kdy Dominant překročí nějakou fyzickou, psychickou nebo emocionální hranici.

Na bezpečném slově je nutno se vždy dohodnout předem a používat stejné slovo nebo slovní spojení při všech praktikách a neustále ho neměnit.

Může to být cokoliv

Safeword by mělo být takové slovo, které v kontextu daných situací nemá žádný význam, popř. nedává žádný smysl. Mělo by se jednat o takové slovo, které by účastník za běžných okolností v průběhu aktu zajisté nevyslovil.

Například v erotickém románu nevalné kvality 50 odstínů šedi měli dominant Grey a subinka Anastázie domluvené bezpečnostní slovíčko nanuk.

Napomůže semafor

V anglosaských zemích patří mezi oblíbená safeword barvy semaforu.

Red (červená) znamená okamžité ukončení dané činnosti, yellow (žlutá) značí, že něco není v pořádku, ale činnost ještě není potřeba zcela ukončit a green (zelená) označuje bezproblémový průběh nebo ještě pobídku, aby Pán/Paní přitvrdili.

Bezpečí, souhlas a SSC na 1 místě? PFW 23 v redakčním podcastu

Varianty bez mluvení

Existují však také praktiky, při kterých submisivní partner/partnerka mluvit nemůže (např. pokud má v ústech roubík).

V těchto případech je vhodné volit jako safeword určité gesto (např. upuštění předmětu na zem, zazvonění na zvoneček, stisknutí ruky).

Spolupracujeme: