Submisivita (neboli podřazenost) je vlastnost člověka, díky které se nechá ovládat od ostatních. Submisivní jedinec je primárně vzrušován podřízeností svého dominantního partnera/partnerky. Vzrušuje je přijímat od dominanta trest a ponížení.

Kdo je a kdo není submisivní

Pro dominanci a submisivitu se užívá zkratka D/s a patří mezi čtyři základní pojmy zkratky BDSM. Na submisivitě a dominanci je postaveno dost erotických praktik BDSM.

Většinou scénář vypadá tak, že jeden rozhoduje a druhý poslouchá. Pokud nesplní přání (většinou erotické) svého „Pána/Paní“ tak většinou následuje trest.

Trest někdy následuje i při bezchybném splnění přání – submisiv je rád ovládán, takže si to nechá líbit.

  • Submisivní žena – subinka
  • Submisivní muž – subík

V rámci D/s vztahů existuje i určitý hiearchický článek mezi Pánem/Paní a subem/otrokem – a tím je alfa sub. Má vyšší postavení než nejnižší otrok a má vyšší pravomoce, ale je stále plně podřízený dominantovi.

Viditelné znaky submisivity

Mezi znaky submisivity patří nošení obojku, který subince/subíkovi nasazuje jeho Pán/Paní. Dalšími symboly D/s vztahu jsou:

Inspirace pro oblečení či zacházení se submisivem

Pravidelně sbíráme fotky a animovaná videa submisivních mužů a žen, ať už jen kvůli jejich oblečení, zachyceném postoji, situaci či kvůli praktikám, které snášejí. Tyto fotky mohou být inspirací jak pro suby, tak dominanty, aneb co vše může být ne/dovoleno.

Doplněním může být náš pravidelně aktualizovaný BDSM úkolníček praktik a trestů pro zlobiví subíky a subiny!

Sub jako majetek a jeho trestání

Submisiv bývá vnímán jako majetek svého Pána/Paní a dle síly a intenzity vzájemného vztahu má stanovenou různou míru svobody a možnosti vlastního rozhodování. Idea dominance a submisivity se nemusí vymezovat jen na oblast sexuálních aktivit. D/s vztah má přesně stanovená pravidla a submisivovi se nic neděje bez jeho svolení – dominant přesně ví, co smí se svým submisivem dělat.

Každý submisiv má právo na užití tzv. stopky, kterou smí použít kdykoliv by se stalo něco neočekávaného nebo v případě, že by dominant zašel za hranice možností.

5/5 - (2 votes)