Jako jeden z prvních veřejně známých osob uzavřel otrockou smlouvu Leopold von Sacher-Masoch. V průběhu svého života uzavřel dvě smlouvy.

K čemu vlastně slouží smlouva u otroka

První byla poměrně stručná, druhá smlouva umožňovala jeho Paní naprostou kontrolu nad jeho životem, včetně toho, že měla možnost Masocha usmrtit.

Otrocká smlouva vymezuje základní pojmy (např. otrok/otrokyně nebo Pán/Paní), dále obsahuje přesné stanovení vztahu a neposlední řadě také stanovuje práva a povinnosti obou stran. Po uzavření smlouvy se otrok/otrokyně stává majetkem svého Pána/Paní, se kterým může následně nakládat podle svého uvážení.

Otrokům podpis smlouvy je jedním z posledních svobodných rozhodnutí, které učiní.

Podpisem všem začíná… nebo končí?

Po podpisu smlouvy nemá již otrok/otrokyně právo přemýšlet a stává se především nastrojem určeným pro Pánovo/Paní péči, pohodlí, spokojenost nebo zábavu. Otrocká smlouva je právně neplatná, avšak ve vztaku otroka/otrokyně a Pána/Paní je naprosto nedotknutelná.

Smlouva by měla být sepsána stručně, jasně by měla definovat základní pojmy, dále bychom v ní měli najít veškeré podrobnosti o druzích trestů, vzhledu otroka/otrokyně, jejích pracovních povinnostech apod.

Vzor ke stažení?

Na internetu je možné najít velké množství různých vzorů otrockých smluv. Otrocká smlouva se do povědomí široké veřejnosti dostala zejména v souvislosti s filmem Padesát odstínů šedi, kde obdobnou smlouvu uzavírá Christian Grey spolu s Anastásii Steelovou.

Připravili jsme pro vás zajímavý vzor smlouvy mezi Paní/Pánem a jejím otrokem/otrokyní.

Stáhnout si ji můžete bezplatně zde:

Spolupracujeme: