Watertorture v překladu znamená mučení za pomoci vody. Jedná se o jakoukoliv aktivitu, která způsobuje nepříjemný pocit až utrpení, které je způsobeno vodou.

Topení jako fetiš?

Mezi nejčastější praktiky patří polévání studenou vodou, násilné topení, střídání různých teplot vody, stříkání prudkých a bolestivých proudů vody na tělo.

Nebo také dlouhodobý pobyt v chladné vodě, který způsobí silné podchlazení.

Patří rozhodně do praktik edgeplay a mezi RACK nebezpečné aktivity.

V rámci 1 vystoupení jsme naživo viděli právě WT:

Spolupracujeme: