Pojem irrumatio pochází z antického Říma a označuje strkání penisu do pusy, krku, mezi ňadra, nohy nebo mezi hýždě.

Základem je latinské slovo irrumare = cucat, orálně uspokojovat.

Ve starověkem Římě byl orální sex považován za něco nečistého a ponižujícího. Ústa byla nástrojem řečníků a rétorika se ve starém Řecku i Římě vysoce cenila. Z tohoto důvodu se o irrumatiu v některých případech žertovalo jako i nástroji pro umlčení žvanila.

V současné době se pojem irrumatio používá k označení strkání penisu do pusy nebo krku.

Rozdíl mezi pojmy irrumatio a felací je v tom, kdo je v páru aktivní.

Při irrumatiu je „kouřící partner“ tím pasivním. Naopak ten, kdo si užívá slastné prožitky je v tomto případě tím aktivním – hýbe boky obdobně jako při vaginálním sexu a díky tomu může sám určit rychlost a hloubku zasunutí penisu do úst.

Dříve se o irrumatio hovořilo i jako o orálním znásilnění.

Přeji jen pro „kouřícího partnera“ může být i výrazně nepříjemný (pokud jeho partner není citlivý a zajíždí penisem hluboko do úst). V krajních případech může vyvolat i pocity dávení.

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: