Chemsex představuje netradiční typ sexuálních praktik. Co je jejich podstatou a jaká rizika vás mohou ohrožovat?

Co je chemsex

Chemsex je obecný termín pro označování různých sexuálních praktik spojených s užíváním drog. Pro tyto aktivity se užívá také termín party and play.

Ten je však rozšířen primárně v Severní Americe a Austrálii, a to hlavně v gay komunitě, zatímco termín chemsex je spíše spojován s gay scénou v Evropě.

Spojen je především s těmito drogami:

  • GHB (tekutá extáze),
  • mefedron (mňau mňau),
  • ketamin,
  • MDMA,
  • pervitin,
  • amfetaminy,
  • poppers.

Za typické drogy pro chemsex jsou pokládány především amfetaminy (pervitin, crystal meth). Zvláštní kapitolu pak tvoří užívání alkoholu, který však nebývá samostatně přítomen, termín chemsex je spojen hlavně s užíváním nelegálních drog.

Alkohol se ale často s těmito látkami kombinuje.

Kdy a kde se objevil chemsex

Chemsex je spíše novodobým fenoménem, který se rozšířil ve druhé polovině 21. století. Výrazné popularity doznal hlavně ve Velké Británii. Nicméně subkultury, v nichž bylo rozšířeno užívání psychoaktivních drog, existují v městských gay komunitách již dlouho, přibližně od éry diskoték v 70. letech, ale i dříve.

Tyto látky se používaly jako doplněk k tanci, vzájemným setkáním a oslavám a dalším účelům.

Rozmach internetových stránek a aplikací pro seznamování v 90. letech 20. století poskytl následně mužům nové způsoby cruisingu (hledání anonymního a nezávazného sexu na nejrůznějších místech) a setkávání se sexuálními partnery, včetně možnosti pořádat soukromá sexuální setkání přímo v domovech jednotlivců.

Počet veřejných míst, která by byla vhodná pro setkávání se v rámci gay komunity, jako jsou bary, kluby a taneční akce, se od počátku 20. století začal snižovat. Party and play tak představovalo vyhledávanou alternativu sexualizované party, která však mohla zůstat mimo centrum pozornosti širší veřejnosti.

Jaká rizika chemsex má

Z chemsexu vyplývá jednak sklon k rizikovému sexuálnímu chování. Potenciálně jsou tak aktéři ohroženi rizikem nákazy rozvoje HIV a sexuálně přenosných chorob včetně nebezpečné infekční žloutenky typu C.

Drogy se užívají jako stimulanty.

Dokáží prodloužit dobu trvání sexuálního styku, dodávají energii k většímu výkonu a oddalují orgasmus. Nicméně mohou vést k erektilním dysfunkcím, poruchám plodnosti i sexuálního prožitku jako takového, případně i k rozvoji depresí a úzkostí. Jejich užívání je proto z tohoto pohledu velmi riskantní.

Samostatnou kapitolu představuje riziko rozvoje drogové závislosti. Pod jejím vlivem může zejména u mužů stoupat agresivita, jejímž terčem se může stát žena. Stejně tak velmi často účastníci ztrácejí zábrany a vhodnou míru, kdy například nemusí být při sexuálních hrátkách schopni dát najevo, že je pro ně sex již bolestivý.

Jaký zákonný postih může z chemsexu vyplývat

Užívání drog je samozřejmě z podstaty nelegální. Nelegální je u nás v současné době i marihuana.

Celou problematiku upravuje jednak zákon o přestupcích, případně také trestní zákoník.

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. Droga v malém množství vám tak může „vynést“ v přestupkovém řízení minimálně pokutu až do výše 15 000 Kč. V případě množství většího než malého se jedná již o trestný čin.

Spolupracujeme: