Jako gay se označují ti muži, které sexuálně i emocionálně přitahují ostatní muži. Mohou mít spolu klasické páry jako známe u heterosexuálních dvojic, mnozí dokonce vychovávají i děti.

Rovněž se používá pro označení této vlastnosti. Slovo je anglického původu, ovšem ujalo se v mnoha evropských i mimoevropských zemích. Původní význam byl radostný, veselý, bezstarostný a pestrý. Od 20. století, nejprve v USA se začalo pro homosexuální lidi, především pro muže, používat toto označení.

Gay i homosexuál = stejný muž

Termín gay se v současné době běžně používá místo staršího výrazu homosexuál, který je nevyhovující z důvodu klinické minulosti a zaměření na sex.

Aktivisté motivování snahou skoncovat s tíživým skrýváním vlastní identity založili v roce 1969 LGBT hnutí. Došlo k identifikaci se slovem gay. Gay a Lesbian (ženská varianta homosexuality) hnutí mají velké zastánce po celém světě.

V dnešní době je tato dříve odsuzovaná sexuální orientace v mnoha zemích tolerována a přijímána za normální.

V českém jazyce se označení gay začalo užívat v průběhu 90. let 20. století v souvislosti s opožděnou emancipací gayů a leseb a současně s rozvojem hnutí za jejich práva. LGBT hnutí se zatím nepodařilo prosadit fonetický přepis „gej“, na rozdíl třeba od Slovenska a Polska.

Homosexuální páry mohou stejně jako ty heterosexuální uzavřít sňatek, konkrétně registrované partnerství, které v České republice lze uzavřít id 1. července 2006.

Spolupracujeme: