Termín heterosexualita pochází z řeckého slova heteros = jiný, odlišný a sexus = pohlaví). Jedná se o erotickou, sexuální a romantickou náklonnost k osobám opačného pohlaví.

V základu má dvě podoby: muži jsou přitahováni ženami a ženy naopak přitahují muži.

Poprvé se termín heterosexualita objevil v roce 1869 díky spisovateli Karl – Maria Kertbenyho.

Jiné zdroje uvádějí, že s pojem použil již dříve vědec Gustav Jäger. Nadřazeným pojmem je sexuální orientace, která mimo heterosexuality zahrnuje i homosexualitu a bisexualitu.

Spolupracujeme: