Erotofílie je jedním z pojmů označujících přístup k sexu. Jeho protichůdným ekvivalentem je pojem erotofobie. Erotofílie označuje pozitivní přístup k sexualitě, naopak erotofobie je pojmem negativním, může se jednat až o panický strach z erotického vztahu.

Oba termíny pocházejí z řečtiny – eros = láska (konkrétně se jedná o jméno řeckého Boha lásky), philia = láska nebo přátelství, naopak phobia = strach. Oba pojmy začaly používat nejprve psychologové, a to v 70. letech 20. století.

Erotofílie nejčastěji zahrnuje různé sexuální fantazie či větší potřebu masturbace. Erotofílní osoby jsou v oblasti sexu otevřenější a nebojí se různě experimentovat.

4/5 - (1 vote)