Termínem intersexualita označujeme případ, kdy se člověk narodí s pohlavím, které není zcela jednoznačné.

V některých případech se tento stav nazývá také hermafrodismus. Intersexuál je člověk, u které jsou jeho vnitřní nebo vnější pohlavní orgány rozdílné od typicky ženských nebo mužských.

Intersexuální jedinec může mít vnější pohlavní orgány jednoho pohlaví a současně vnitřní orgány pohlaví druhého. V těchto případech se jedná o biologickou kombinaci ženských a mužských pohlavních orgánů.

Jak se mohou intersexuálové dělit?

Intersexuální jedince můžeme rozdělit do několika kategorií podle typu a počtu chromozomů:

  • XX, 46 intersexuál – dřívější název ženský pseudohermafrodit. Dle genetického kódu jsou tito jedinci ženami s vyvinutou dělohou i vaječníky, současně jejich genitálie jsou mužské nebo nejednoznačné.
  • XY, 46 intersexuál – dřívější název mužský pseudohermafrodit. Dle genetického kódu se jedná o muže, vnější genitál je buď ženský, nebo není zcela jasný.
  • ovotestikulátní intersexuál – dřívější název pravý intersexuál. Pohlavní žlázy nejsou jednotné. Vnější genitál může vypadat typicky žensky, mužsky nebo není jednoznačný. Od předešlých typů se tento liší tím, že jedinec může mít kombinaci jednoho vaječníku a jednoho varlete.
  • komplexní intersexuál – dřívější název chromozomální intersexuál. U těchto jedinců nastává situace, kdy mají i jeden chromozom navíc (např. XXY nebo XYY) či o jeden chromozom méně (např. X0). U komplexních intersexuálů se neobjevuje rozpor mezi vnějšími a vnitřními pohlavními orgány, avšak nadbytečný počet chromozomů či naopak jejich snížený počet ovlivňuje hladinu hormonů v lidském těle a pohlavní vývoj jedince.

Společnost a intersexualita?

Postoj společnosti k intersexualitě se neustále vyvíjí. Odsouzení těchto jedinců pramení zejména z nedostatečné informovanosti společnosti.

Potřeba přidělit jedinci určité pohlaví vychází zejména z toho, že je potřeba, aby se jedinec začlenil do společnosti a přijal určitou sociální roli.

Nejednoznačné pohlaví

V zemích jako je Indie nebo Austrálie je uznáváno třetí pohlaví – nejednoznačné. Celosvětové oficiální uznání třetího pohlaví by mohlo jedincům pomoci se zapojit do společnosti, zmírnit jejich traumatizaci a tlak okolí, aby byli intersexuální jedinci nuceni okolím podstupovat lékařské zákroky a zlepšit informovanost ve společnosti.

Spolupracujeme: