Termínem hermafrodit označujeme živočicha, který je schopný současně produkovat ženské i mužské pohlavní buňky (tj. vajíčka a spermie).

Termín pochází z řecké mytologie, podle které syn boha Herma a bohyně Afrodity, Hermafrodítos srostl s nymfou Salmakis v jednu oboupohlavní bytost. Pojmem hermafrodit se rovněž označuje jedinec mající gonochoristické rysy a základy obou pohlavních orgánů. Většinou však nejsou oba orgány zcela funkční – ve většině případů funguje jeden nebo žádný.

4/5 - (2 votes)