Sexkoučink patří mezi specifické formy životního koučinku, která se zaměřuje především na osobní rozvoj v oblasti sexuality. Sexkoučing se zaměřuje na emoce, myšlenky, tělesnou i duševního stránku intimního života jedince.

Sexkoučing pomáhá lidem nejčastěji řešit obtíže s erekcí, předčasnou ejakulací, nedostatkem libida, problémy s dosažením orgasmu, navazování vztahů či vztahu k vlastnímu tělu.

Kdo je vlastně sex-kouč?

Sexkouč je osoba, která pomáhá druhým s osobním rozvojem v oblasti sexuálního prožívání a intimity. Do práce sexkouče patří emoční, fyzická i psychická oblast.

Mezi důležitá měřítka kvality sexkoučingu patří míra uspokojení, naplnění a pozitivní rozvoj intimity ve vztahu s partnerem nebo partnerkou. Koučování je vhodné pro rozmanité spektrum jedinců nejrůznějšího věku. Daná je pouze dolní věková hranice – tedy plnoletostí klienta (nižší účast je možná pouze při společné účasti nezletilého klienta a jeho zákonného zástupce).

Na rozdíl od sexuologa, který k problému využívá lékařský postup, určuje diagnózu a vhodnou léčbu, sexkouč pomáhá klientovi, aby si uvědomil, kým je, co může dělat, aby se cítil lépe a prožíval tak kvalitní život.

Primárně se během sexkoučingu zaměřuje na oblasti, které fungují (sexuologie se naopak věnuje primárně oblastem, které nefungují).

Podstatou je jak fungující oblasti rozvinou a dále podpořit.

Koncentrace je důležitá pomoc

Sexkoučing při své práci využívá z velké části práci s myslí, proto není vhodná pro osoby trpící poruchami koncentrace nebo soustředění. Přístup kouče není medicínský, cílem koučování není najít příčinu poruchy nebo stanovení diagnózy.

Hlavní úkole kouče charakterizuje anglické spojení „to empower the client“ – tedy umocnit klienta.

Kouč klade otázky tak, aby si klient dokázal stanovit cíle a vytvořit si tak vlastní cestu sám. Mezi důležité aspekty samotného koučinku patří nalezení vlastní motivace.

Rozhovory se erotickými kouči

V rámci našeho magazínu jsme vyzpovídali v detailních rozhovorech už 2 české sexkoučeJulii Gaiu Poupětovou (díl 1 a díl 2) a bývalého pornoherce Roberta Rosenberga.

Oba rozhovory jsou velmi otevřené a pomohou vám porozumět specifickému povolání sexuálního kouče/poradce.

Spolupracujeme: