Sexuologie je vědecký obor, který se věnuje všem aspektům lidské sexuality a lidského sexuálního chování. Tento obor se rozvíjí v některých zemích Evropy, jinde je sexuologie součástí tzv. základního oboru sexuální medicína.

Sexuologie se zabývá fyziologickým vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, problematikou sexuálně rizikového chování, diagnostikou a léčbou pohlavních a pohlavně přenosných chorob a funkcí pohlavních orgánů.

Sexuolog je osoba věnující se tomuto oboru. Mezi české známé sexuology patří především Radim Uzel (připravili jsme s ním rozhovor), Jaroslav Zvěřina, Petr Weiss nebo Laura Janáčková.

Zvláštní odvětvím sexuologie je tzv. deviantologie věnující se parafilnímu sexuálnímu chování. Jejím hlavním představitelem je emeritní primář Slavoj Brichcín působící v Praze v Bohnicích.

Spolupracujeme: