Polygamie je označení pro rodinné soužití jednoho muže nebo jedné ženy s více partnery opačného pohlaví. Termín je řeckého původu, kde poly = mnoho, gamos = sňatek.

Jak se liší Polygynie?

Polygynie je druh mužské polygamie (tzv. mnohoženství). Termín označuje soužití jednoho muže s mnoha ženami. Tyto vztahy jsou charakteristické pro islám.

Mnohoženství je známo také ze Starého zákona z Bible, kde bylo typické především pro Hebrejce.

Dále ve starověku a středověku ve východních kulturách žily ženy v harémech. V dnešní době je polygynie legální asi ve čtvrtině zemích světa. Nejvíce zastoupeny jsou muslimské státy, severní a střední Afrika a Blízký východ.

A co vlastně Polyandrie?

Polyandrie je typ ženské polygamie (tzv. mnohomužství) a označuje soužití jedné ženy s mnoha muži. Polyandrie je mnohem vzácnější než polygynie. Nejčastěji se vyskytuje u Eskymáků, Tibeťanů a v některých částech Indie.

V minulosti se polyandrie vyskytovala na místech, kde byly vzácné přírodní zdroje. Například pokud by si každý z bratrů vzal jinou ženu, musela by být půda rozdělena na malé části.

Pokud si však všichni vzali stejnou ženu, bylo to pro živobytí výhodnější.

Spolupracujeme: