Chtivé ženy, které mají až chorobnou touhu po sexu, jsou nymfomanky.

Jenže jak se jmenuje sexuální porucha u mužů? Satyriáza.

Hypersexualita u mužů je nazvaná dle malých řeckých démonů (Satyrů), kteří byli průvodce boha smilnosti Bakchuse.

Spolupracujeme: