FLR je zkratka anglického výrazu „female led relationship“, což se dá přeložit jako vztah vedený ženou. FLR tedy určuje dominantní postavení ženy v partnerském vztahu.

FLR a současná společnost

V dnešní době je výskyt žen ve vedoucích funkcích zcela běžný. Ženy pronikly na vysoká místa v politice, pracují jako manažerky, ředitelky, významné vědkyně, zastávají vedoucí roli v nejrůznějších oborech. Pro muže není tedy nic výjimečného mít jako nadřízenou ženu.

I přes dlouhodobé snahy o rovnost pohlaví žijeme stále ve společnosti silně ovlivnění patriarchální tradicí. Ženy pracující na stejné pozici jako muž pobírají nižší mzdu. Domácí práce jsou často považovány ze ženskou záležitost, stejně tak výchova dětí.

Mužů na rodičovské dovolené sice pomalu přibývá, v drtivé většině však o děti pečují ženy. Muž je z pohledu tradice považován za živitele rodiny, za její hlavu. Najde se však mnoho mužů toužících p vztahu se ženou, která přijímá vedoucí postavení i v partnerském životě.

FLR v soukromém životě

V soukromém životě páru vyznávajícího FLR je žena považována ve vztahu za dominantnější. Dominance ženy může mít ve vztahu různé úrovně.

1/ Mírná dominance

Mírně dominantní žena je zdravě slyšet, neprosazuje se však za každou cenu. Muž jí zpravidla přenechává dominanci v některých oblastech, zatímco o většině věcí rozhodují společně. Existují však značný okruh záležitostí, které zůstávají doménou muže.

Další rozhovor s párem, kde D/s je na denním pořádku…

2/ Střední dominance

V této úrovni dominance by se dalo uvažovat o určitém vyjádření rovnoprávnosti. Žena i muž se prosazují přibližně stejnou mírou, důležité záležitosti řeší po vzájemné dohodě, oba mají k tématu co říct. Nikdo není nadřízen ani podřízen.

Přečtěte si rozhovor s FineCouple nejen o FLR vztahu…

3/ Vysoká dominance

Vysoce dominantní žena se snaží ovládnout veškeré oblasti společného života. O všem nejraději rozhoduje sama, vše potřebuje mít pod kontrolou. Partner je tlačen do submisivní role, neodporuje a ženiným rozhodnutím se přizpůsobuje.

Rozhovor o manželech, kde ON je neustále zamčený v pásu cudnosti.

Důvody FLR vztahů

Do každého vztahu vstupují jedinci s různým stupněm dominance a je potřeba nalézt rovnováhu. FLR ve vztahu je vhodné pro muže, kteří neradi řeší záležitosti běžného života, nemají vůdčí ambice, preferují, pokud za ně žena rozhoduje v praktických otázkách, o které se oni nemusejí starat. Jejich život se tím pádem velmi usnadňuje.

Dominantní partnerka potřebuje mít věci pod kontrolou, ráda rozhoduje, ovládá, plánuje, organizuje.

Setkají-li se dva takto založení jedinci, může být jejich vztah velmi harmonický. Horší případ nastává, pokud je muž do submisivní role tlačen a vnitřně se s ní neztotožňuje.

FLR v sexuální oblasti

Vedoucí role ženy ve vztahu je pro některé muže atraktivní i v sexuálním životě. I zde je rozhodující stupeň dominance partnerky. Muž je vzrušován představou, že jeho sexuální život řídí a ovládá žena. Oprošťuje se tak od klasické role lovce a dobyvatele, tuto úlohu s úlevou přepouští své partnerce.

Žena svou dominanci může projevovat různou intenzitou, od lehkých náznaků až po totální zotročení muže. Dominanci v sexu žena dává najevo různými způsoby.

Jaká byla česká akce, kde FLR mělo své jasné místo? PFW 23 v Lascivním podcastu

1/ Volba sexuální polohy

Mezi nejrozšířenější sexuální polohy stále patří poloha zvaná misionářská. Při této poloze leží žena na zádech, muž leží na ní obličejem k jejímu. Během pohlavního styku je to muž, kdo řídí sílu a směr přirážení.

Dominantní roli žena převezme změnou polohy, kdy je muž dole a ona se stává tím aktivnějším článkem. Velmi vhodná a využívaná je například poloha zvaná na koníčka. V této poloze se role dokonale obrátí. Muž leží na zádech, žena obkročmo nasedne na jeho penis a sama si reguluje hloubku zasunutí i rychlost přirážení.

2/ Záměna rolí

Péče o domácnost a příjemné prostředí je v našich končinách tradičně přisuzována ženě. Žena může dát najevo svou dominanci tím, že pošle muže dělat práce považované ryze za ženské.

Muž tak vaří, myje nádobí, uklízí. Jeho úloha je veskrze pečující. Je to muž, kdo chystá večeři, stará se o romantickou atmosféru, dbá o ženino pohodlí a příjemné prostředí.

3/ Zesměšňování

Ženě nestačí pouhé plnění „ženských prací“ mužem, ale ještě ho u činností zesměšňuje. Pro větší efekt může žena požadovat oblečení muže do oděvů pro tuto činnost typických, jako je třeba kuchyňská zástěra. Přitom jej zahrnuje posměšky a opovržením. V sexuální oblasti se dá zážitek umocnit použitím převleků a hraním rolí, například žena jako zámecká paní a muž její sluha.

4/ BDSM = Zotročení muže

V této fázi je žena maximálně dominantní, míra její nadvlády nad mužem je absolutní. Ona se stává paní, muž jejím otrokem, který plní všechna přání z obdivu ke své paní a pod hrozbou trestu.

Klady

Zápory

Veliký výběr tvrdých pomůcek Nemožnost osobně prohlédnout
Vícero známých značek
Přehledné filtrování dle typu
Vysoká dostupnost nejen pro profi mučírny
Rychlé dodání
Zaručená diskrétnost

V komunitě BDSM se používají různé nástroje na fyzické i psychické týrání – typicky mohou být rozdělené na výchovnépranýře, pásy cudnosti, obojky, pouta, …. či trestnédůtky, biče, svorky, strapon-dilda, ….

Podle zaměření se tyto tresty pohybují od náznaků až po velmi reálné.

Spolupracujeme: