Termín transgender zahrnuje osoby, které nějakým způsobem nesplňují představu o roli pohlaví ženy nebo muže.

Pod transgender zahrnujeme:

  • transsexuálytrpí nesouladem mezi fyzickým a psychickým pohlavím,
  • transvestitynosí oblečení opačného pohlaví, protože je to sexuálně vzrušuje,
  • crossdressery – krátkodobě nebo dlouhodobě se stylizují do role opačného pohlavní, což jim způsobuje příjemné pocity, avšak netouží pozměněn pohlaví.

Spolupracujeme: