Termín transsexualita označuje stav, kdy člověk vnitřně cítí nesoulad mezi svým anatomickým a psychickým pohlavím (muž se vnitřně cítí být žena a naopak, žena se psychicky cítí být mužem).

Jak vlastně transexualita vzniká?

Z výzkumů není přímo zřejmé, kdy a proč transsexualita u člověka vzniká.

Jednou z nejvíce podporovaných je teorie, že ji způsobuje hormonální nerovnováha v těle matky v průběhu těhotenství.

V 90. letech 20. století vzniklo transsexuální hnutí, které úzce spolupracovalo s hnutím homosexuálních osob. Transsexualita je medicínsky řazena mezi poruchy a umožňuje operativní řešení. Mnoho lidí však věří, že je trans – člověka možné prostě jen převychovat.

Jak se liší orientace od transexuality?

Transsexualita a sexuální orientace jsou však dva rozdílné pojmy.

Transsexuál (viz náš nejnovější rozhovor se Sissynou) – muž může toužit po tom být ženou, ale i přesto může stále chovat sexuální i romantické city k ženám. A obdobné je o i u žen. I po změně pohlaví může transsexuál – muž upřednostňovat jako partnerku ženu a transsexuál – žena naopak muže.

Spolupracujeme: