V doslovném překladu znamená bugchasing pronásledování brouků nebo breberek. Jedná se o slangový výraz pro extrémní formu BDSM fetiše, který spočívá v tom, že se HIV negativní jedinec snaží sexuálním přenosem nakazit virem HIV.

Šuk smrti, který bude poslední

Expresivnější označení tohoto fetiše je Fuck of Death v překladu šuk smrti. Tento fetiš se pojí většinou pouze s komunitou gayů, avšak i někteří heterosexuální muži touží po nákaze virem HIV. Bugchasingová komunita se dělí na dva směry.

První proud tvoří osoby toužící po nakažení virem HIV (tzv. bugchasers – pronásledovačí breberek) a druhý proud představují osoby, které tento přenos zprostředkují (tzv. giftgivers – darující dárek, obdarovávající).

Na některých diskuzích je možné vyhledat osoby, které jsou ochotné předat i další pohlavní choroby.

Tito jedinci se sami označují za tzv. inkubátory.

Fantazie, nebo realita?

Většina bugchasingu probíhá spíše v rovině různých fantazií, na specializovaných serverech je možné najít různé povídky i obrazové materiály z tohoto prostředí (např. breeding zone). Bugchasing je převážně praktikován formou análního sexu.

Za účelem nákazy bývají pořádány i různé večírky, kde jeden HIV pozitivní jedinec je schopný nakazit i několik dalších osob. Tyto setkání se nazývají Bug Party nebo Conversion Party.

Spolupracujeme: