Termín cybersex, virtual sex nebo netsex je označení pro virtuální (online) setkání dvou a více osob. Účelem tohoto online setkání je bezkontaktní prožívání sexu a sexuálních praktik. Osoby si navzájem popisují své prožívání prostřednictvím eroticky laděných zpráv.

V češtině se pro cybersex používá pojem počítačový sex. Výraz počítačový sex není v současné době zcela přesný, protože cybersex probíhá i prostřednictvím chytrých telefonů nebo tabletů. Slovo cybersex je anglického původu a vzniklo spojení slov cybernetic = kybernetický a sex).

Proč počítačový sex zažívá takový rozmach

Cybersex je přirozená a bezpohlavní sexuální aktivita, která mi simulovat skutečné sexuální praktiky. Cílem cybersexu je sexuální vzrušení a následné uspokojení prostřednictvím masturbace všech zúčastněných osob.

Cybersex využívají partneři, kteří jsou z od sebe z nějakého důvodu odloučeni, ale i osoby toužící po anonymitě. Velkou předností je, že tato praktika není finančně ani technicky náročná. Pro jeho provozování je potřeba pouze počítač, mobil nebo tablet s možností připojení na internet. Dle průzkumů vyhledávají služby cybersexu muži i ženy v poměrně stejném zastoupení.

Aplikace a nástroje pro elektronický sex

Nejčastěji bývají využívány různé druhy online chatovacích místností (např. internetová stránka IRC, v České republice Lide.cz), dále bývá využíván streaming, webcam chaty, Skype, mobilní textové zprávy, posílání e-mailů s erotickou tématikou, sex po telefonu prostřednictvím hovoru (tzv. phone sex), aplikace do chytrých telefonů (např. WhatsApp, Kik), zákládnání různých cloudů (online úložiště, které si založí dvojice, které společně praktikují cybersex), Dropbox, atd.

Erotické pomůcky pro sex na dálku

Už i moderní erotické hračky začínají pracovat s internetem a umožňují vzájemné erotické hrátky dvoum a více partnerům na dálku. Za první vlašťovky můžeme považovat 4. generaci We-Vibe Plus, případně dvojici erotických pomůcek (masturbátor a vibrátor) Kiiro (ten je vyvíjen ve spolupráci s americkou značkou Fleshlight.

V současné době si získala velkou oblibu také online služba Omegle, která zaregistrované uživatele zařazuje do náhodných chatovacích místností. Vždy hraje roli, o čem a s kým by chtěl uživatel chatovat. Jednotlivé místnosti jsou buď čistě textové nebo obsahují i webovou kameru, což je závislé na volbě uživatele.

On-line hry a erotické hrátky

Dále je velice oblíbený také tzv. MMORPG (massive multiplayer online role-playing game = masivní multiplayerové online hry na hrdiny/hraní rolí). Jedná se o online hry, kde hráč hraje určitou roli (nějakého hrdinu), avšak jeho pohyb ve vymodelovaném virtuálním světě je zcela svobodný. Mohou se věnovat hernímu plánu, navazovat vztahy s ostatními hráči apod. V těchto virtuálních hrách je vysoká koncentrace stovek tisíc až miliónů uživatelů.

Pro cybersex v online hrách a chatech s nimi spojenými se užívá specifický termín mudsex. Jednou z těchto virtuálních her je hra Second life (Druhý život), která je věkově omezená, jednotliví hráči se nazývají rezidenti a jejich pohyb není nijak omezen. Mohou prozkoumávat neomezený 3D prostor a libovolně navazovat vztahy s dalšími hráči. Hra Second life je zdarma, ale za některé erotické, BDSM a fetišistické oblečky je nutné si zaplatit určitý poplatek.

Ve hře je možné najít specifickou lokaci určenou pro mudsex. Hráči se odeberou do určených prostor a zde si prostřednictvím chatu popisují sexuální fantazie nebo postupují podle předem domluveného scénáře. Ve hře funguje také ekonomický systém, každá postava může nabízet libovolné služby (i erotické).

I erotické povídání sem patří…

Kvalita cybersexu se odvíjí podle toho, jak dokáží osoby popisovat svoje emoce. Nejčastěji se jedná o sdělování různých erotických fantazií nebo přání, které se bojí v reálném životě vyzkoušet. Dále je velice důležité pozorně vnímat, jaké představy nám sděluje i druhá osoba, je zde důležitý kompromis, aby byli spokojení všichni.

Netolerantní chování bývá často impulsem pro ukončení seance. Pro heterosexuální cybersex je možné využít přístroj Lovepalz. Po vzájemné domluvě může dvojice vyzkoušet líbání prostřednictvím Kissenger.

Většina partnerů považuje cybersex za nevěru. Sexuální uspokojení můžeme rozdělit na pasivní a aktivní. Pasivní uspokojení zahrnuje masturbaci o samotě nebo s využitím porna. Aktivní uspokojení je jakákoliv interakce s druhou osobou, kam spadá i cybersex. Pokud schvalují cybersex oba partneři, může se stát zpestřením vzájemného vztahu.