Breathplay v překladu erotická asfyxie je sexuální praktika, při které dochází k záměrnému zamezení přívodu vzduchu do plic (během dušení) a krve do mozku (při škrcení). Tato erotická praktika může být provozována také samostatně jako součást masturbačního postupu. V tomto případě se nazývá autoerotická asfyxie (zkráceně AEA) čili Koczwarismus.

Kontrola dýchání pro orgasmus?

Breathplay (někdy označovaná jako Breath control) je jednou z praktik využívající se během BDSM praktik. K omezení vzduchu se nejčastěji využívá pouze ruka, ale je možné si zakoupit i různé masky nebo kukly, které jsou k této praktice určeny. V rámci ženské dominance (viz femdom) je možné využít i dušení submisiva pomocí vagíny nebo análu.

Dušení a škrcení v sexu

Dušení nebo škrcení slouží ke zvýšení sexuálního vzrušení a prožitku během orgasmu.

Veškeré hry spojené se škrcením nebo dušením patří mezi velice nebezpečné sexuální praktiky, protože může dojít k nevratnému poškození mozku nebo zástavě srdce. Pokud jsou v páru provozovány, je nezbytné, aby si oba partneři byli jistí, že u partnera, kterému je zamezen přívod vzduchu, nemůže dojít k žádné fyzické nebo psychické újmě.

A co je bagging?

Termín bagging označuje dobrovolné přidušení igelitovým pytlíkem během sexuálních hrátek za účelem vzrušení. Je to součástí velmi náročných erotických scénářů, typicky při fingovaném mučení či únosech.

UPOZORŇUJEME: všechny praktiky kolem omezování dýchání, jsou extrémně nebezpečné a nedoporučujeme je dělat bez vyškoleného protějšku!

Spolupracujeme: