TENS neboli transkutánní elektrická nervová stimulace je metoda využívající se původně k poskytnutí úlevy od bolesti.

Její sekundární uplatnění je v BDSM během tzv. elektrosexu.

5/5 - (1 vote)