Sextorze je nebezpečným fenoménem, který kráčí ruku v ruce s rozvojem digitálních technologií. Jedná se prakticky o vydírání prostřednictvím intimních snímků.

Podle současné české legislativy se jedná o trestný čin. Konkrétně je tato problematika upravena § 186 trestního zákoníku, který je označen jako sexuální nátlak. Pachatelům za něj hrozí sazba odnětí svobody ve výši až 12 let.

Co je sextorze a sexting

Pohnutky útočníka bývají podle odborníků různé. Nejčastějším motivem je msta nebo žárlivost. Riskantní je tak sextorze zejména z titulu toho, že oběť nezaznamenává včasné varovné signály, neboť se podobné jednání zrodí původně z funkčního a láskyplného vztahu.

V něm probíhá výměna takových intimních materiálů dobrovolně a bývá vnímána nejen jako jednání veskrze neškodné, ale dokonce jako vítané oživení společných chvil.

Sexting/torze v redakčním podcastu = 21. díl Petra a Aly:

Jak se sextorzi bránit

Podle průzkumu, který realizovala společnosti ESET ve spolupráci s Policie ČR, se sextingu neboli sdílení textového, fotografického nebo audiovizuálního obsahu se sexuálním podtextem věnuje dobrovolně každý třetí dospělý (33 %).

Útočník však může získat podobné materiály i na základě neoprávněného přístupu do počítačového systému nebo osobního účtů na sociálních sítích oběti.

Zneužití intimních snímků může mít podobu vydírání, zveřejnění nebo i jinou. Všechny materiály by si v takovém případě oběť měla ponechat coby důkazní.

Nutné je odložit obavy a obrátit se v řešení této záležitosti jednoznačně na policii.

Sexting mezi mladistvými

Zcela zásadním problémem je sexting neboli i u mladistvých. O něco častější je tento fenomén u dívek než u chlapců. Online prostředí dává podle psychologů prostor k experimentování s vlastní sexualitou bez jakýchkoli zábran.

Riziko zneužití naivity dospívajícího je proto značné. Statistiky uvádějí dokonce každý pátý snímek nebo video jako zneužité.

V tomto případě je navíc nutné si uvědomit, že i dobrovolné poskytnutí takových snímků není z pohledu zákona zcela korektní.

Posuzována může být výroba a šíření takovýchto záběrů stále jako výroba a jiné nakládaní s dětskou pornografií, neboť zobrazovaným osobám je méně než 18 let. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje do 8 let.

Spolupracujeme: