Maledom je zkratka utvořená z anglického sousloví male dominance neboli mužská dominance. V obecném významu se jedná o nadřazené postavení muže nad ženou. Nevylučuje se ale i přesah do dominance nad dalším mužem = subíkem.

Jedná se o označení BDSM sexuální praktiky, při kterých je muž v dominantní pozici a žena naopak v submisivní. Mužská dominance je nejstarším a nejrozšířenějším typem BDSM literatury i BDSM pornografie.

Historie mužské dominance

V historii lidstva byl tento model velmi rozšířený, zejména v silně patriarchálních společnostech. Z hodin dějepisu si každý jistě vybaví pračlověka táhnoucího svou budoucí družku za vlasy ke své tlupě.

Model nadřazenosti muže nad ženou se udržel do moderní doby. Ještě začátkem 20. století musely ženy bojovat o volební právo. A i v současné době je poukazováno na nerovnost pohlaví ve prospěch mužů.

Byla popsána i společenství, kde výrazně dominantní roli zaujímaly ženy. Jsou však zastopena podstatně méně.

Souvisí s tím i pásy cudnosti a Loctober = Lascivní podcast:

Erotický význam

V erotickém kontextu vyjadřuje maledom praktiku z oblasti BDSM, kdy muž je v dominantním postavení nad ženou. Žena zaujímá vůči muži roli podřízenou, submisivní.

Označení dominantního muže je dominant, Pán nebo domík.

Kde mohou nakupovat své vybavení mučírny

Klady

Zápory

Veliký výběr tvrdých pomůcek Nemožnost osobně prohlédnout
Vícero známých značek
Přehledné filtrování dle typu
Vysoká dostupnost nejen pro profi mučírny
Rychlé dodání
Zaručená diskrétnost

Projevy mužské erotické dominance

Praktika maledom je založena na skutečnosti, že ženu vzrušuje být mužem ponižována a muž se této nadřízené role je ochoten zhostit. Ponižování může probíhat pouze v náznacích a verbálně. Žena je zpravidla ponížena do pozice služky nebo otrokyně připravené plnit mužova přání a příkazy.

Muž jí nadává, uráží ji, přehlíží její potřeby a dbá hlavně o své uspokojení.

Ponížení a zotročení ženy může přejít k fyzickému omezování. Žena je zcela v rukou muže, musí ho poslouchat a nechat se sebou dělat vše, co se muži zlíbí. Její pán má právo ji fyzicky trestat, omezovat v pohybu, rozhodovat o jejím sexuálním uspokojení.

Ženu vzrušuje bezmocnost a nemožnost sama o sobě rozhodovat.

Do určité míry se jedná o převedení prapůvodního pudového chování do sexuální oblasti.

Mužská dominance naživo = i to bylo na PFW23:

Maledom sexuální techniky

K projevům mužské sexuální dominance patří již zmíněné nadávání a ponižování. Žena je vzrušena, pokud jí muž sprostě nadává. Dále sem patří sexuální polohy, kdy muž leží nad ženou, zejména oblíbená poloha na misionáře je pro maledom velmi vhodná. Žena ležící na zádech pod mužem je závislá na mužově aktivitě.

Typickou aktivitou je přivázání ženy k posteli a její znásilnění.

Dominantní pozici muž také manifestuje řízením vyvrcholení ženy, bez jeho povolení nemá právo dosáhnout orgasmu.

Zjistěte kolik stojí pořádně tvrdá výbava
ZJISTIT CENU

Spolupracujeme: