„Narodila jsem se na Šumavě. Jsem Vodnářka s ascendentem v Kozorohu. Už od mala miluji planetu a lidstvo až do posledního „živočicha“. Dělám vše pro to, abych žila to, co mě baví…, co mě nebaví opouštím. Zajímá mě mnoho věcí, že mi jeden život na to nestačí. A tak se těším. Bavilo mě vždy zdolávat výzvy, obzvláště tam kde se to nejméně čeká i vítá. Ráda pozoruji, zkoumám a vytvářím pokud možno co nejpříjemnější bytí, když už jsem tady. Přijímám, harmonizuji a ladím vše, co ke mně přichází v dobrém i ve zlém. Pokud je toho už moc, odcházím… Miluji samotu a klid. Těší mě život a za to jsem šťastná. Děkuji za vše, co prožívám, je to TO nejcennější co mám. Jsem vděčná za vše, co mohu s vámi sdílet. Mnohokrát jsem chybovala a to mi také nakonec paradoxně nejvíce pomohlo. Způsobila jsem bolest sobě i druhým… omlouvám se. Učím se, učím… a učit se budu, co tady budu.“

Tak sebe popisuje Vladana Augstenová na svém internetovém profilu, další z vyškolených sexuálních asistentek společnosti Rozkoš bez rizika. Cesta však nebyla jednoduchá. Nejprve se v roce 2012 stala klientkou zmíněné společnosti coby aktivní sexuální pracovnice, nicméně již po roce přestala s poskytováním pohlavního a orálního styku a od té doby se věnuje tantře, sexuologické práci s tělem a sexuální asistenci.

Co Vladanu motivovalo? Rozšíření praxe, zkušeností a vědomostí, kde je třeba. Přemáhat se nemusela vůbec, naopak nalezla radost z odkrývání tabu. Dokonce i vlastní rodina ji přijala takovou jaká je. Vidí její úspěchy a zároveň ji podporuje.

Kapitoly

Co vás přivedlo k práci sexuální asistence?

Dohnaly mě k tomu dluhy. Vlastně díky nim jsem se začala živit prostitucí před šesti lety. V té době jsem se rozhodla pro tantrické masáže a chtěla jsem studovat sexuální energii na vyšší úrovni a zajímalo mě léčení sexuální energie. Od té doby jsem se zúčastnila mnoha seminářů a školení. Prošla jsem ročním výcvikem „Sexuologická práce s tělem“ a potom jsem se zúčastnila dvou konferencí pořádaných organizací Rozkoš bez rizika. Jedna byla na téma „Násilí v sex byznysu“ a druhá „Ze sex bysnysu na trh práce“. Přijeli i hosté z Holandska, kteří se zmínili mimo jiné také o sexuální asistenci pro hendikepované.

Takže odtud vír vane…

Ano, to mi přišlo moc zajímavé a bylo mi jasné, že je to nejen osvěta, ale ještě rozšíření mého oboru a další naplnění vize, kterou bylo více se zabývat touto odbornou prací. Ráda bych, aby si lidé uvědomili, jak je práce s tělem důležitá a to jak pro zdravého tak hendikepovaného člověka. Když se tam zmínili o tělesně postižených, tak jsem věděla, že to lidi zaujme a budou tomu věnovat větší pozornost.

Co se myslí ve vašem pojetí tantra?

Tantra je životní styl, který jsem dobrovolně s radostí přijala. Na netu je už mnoho informací, co tantra je. Je zbytečné to přepisovat. Pro mě je tento přístup k životu v úctě a s respektem, zdrojem transformace těla, duše i mysli. Je to rozvíjení a kultivování sexuální energie do vyšších úrovní, kde je možno setkat se se skutečnou podstatou energie a jejího potenciálu. K tomu všemu využívám tantrické masáže, kde je zákazník pouze přijímající. Je možná i výuka individuální i párová. Intimní rituál je pro jedince, který je připraven nechat se vést do vyšších sfér. Rituál je i o vzdělání a přímé praxi. Zde jde o umění přijímání i dávání. Nejde o pohlavní ani orální styk. Určování intimních hranic patří k rituálu až na místě během setkání před rituálem.

Trochu se v tom ztrácím. Jaký je tedy rozdíl mezi tantrou a běžným sexem?

Rozdíl mezi tantrickým sexem a běžně prováděným sexem je v zaměřování na cíl. V běžném sexu se soustředíme na pozice, na uspokojení partnera, na vyvrcholení, používáme přitom mysl. Ale tím nemůžeme dosáhnout vyšších rozměrů prožívání sexuální energie, což naopak bývá u tantry. Tady se dostáváte do stavu beztíže, proměně mentální, fyzické, emocionální energie, kde zjistíte, že sexuální energie je léčivá a meditativní a že po ní nezůstává žádná frustrace. Kde se můžete cítit svobodně, přestanete používat svoji mysl, neřešíte, zda jste někoho uspokojili nebo on vás. Pohlavní styk v rámci tantry je vyvrcholením spojení dvou duší, je to krásný rituál. Při běžném sexu se pohybujete jen v nízkých energiích, které mohou vést ke vzniku závislostí.

Co se myslí sexuologickou prací s tělem?

Sexuologická práce s tělem je jeden z oborů z Univerzity lidské sexuality v Kalifornii, který se školí poprvé od roku 2012 v Praze. Celý přístup je veden se záměrem pro léčení sexuální energie, takže i psychiky (impotence, předčasná ejakulace, zneužití, frigidita a další…) Zákazník je pouze přijímající a celé setkání jsem oblečená. Nechávám se vést tantrickými, taoistickými, šamanskými technikami a světlem, které jsem si postupně od roku 2011 osvojila. DŮLEŽITÉ INFO: pro každou práci s tělem je potřeba minimálně jedna hodina. Navíc je potřeba přípravná konzultace PŘED (minimálně půl hodiny) a PO ukončení práce s tělem ještě sdílení (další minimálně půl hodiny). Dále do služeb patří: osobní rozvoj, tedy vedení k osobní svobodě, nezávislosti, sebedůvěře, sebevědomí, sebeúctě a sebehodnotě. Dále jde o uvolnění těla a mysli, rozpuštění bloků, traumat, strachů, studů, obav a předsudků.

Co se očekává od klienta?

Bez jeho rozhodnutí, že sám chce… nezmůžu nic. Každé setkání je autentické, individuální dle přítomného stavu. Pro práci s tělem se nechávám vést vědomým kontrolovaným dotekem. Neposkytuji prvoplánové erotické služby na úkor své energie. Rozumím požadavkům různého druhu, díky svým zkušenostem… a dle dané situace mám také své hranice a limity, a to čistě z důvodu efektivity, ochrany a bezpečí pro obě strany.

Vyškoleno bylo pět sexuálních asistentek. Co vám dělalo problém během školení na tuto profesi? V teorii, v praxi?

Mně osobně nedělalo a nedělá nic problém. Naopak mě překvapilo, kolik toho ještě nevím a že je stále co se učit a pochopit.

Mezi vyškolenými asistentkami jsou samé ženy, žádný muž. Tedy jde o službu pro muže. Ženám se tahle služba neposkytuje?

Bohužel je pravda, že žádný mužský asistent vyškolený nebyl. Přitom v zahraničí je to běžné. Dokonce dva z nich nás zaučovali. Musíme si počkat do příštího školení… Ale není pravda, že by se na postižené ženy zapomínalo. Je řada žen, které vyhledávají dotyk jiné ženy. A možná právě taky proto, že byly pro svoji nemohoucnost znásilněny, asistentkám důvěřují více…

Služba oficiálně funguje rok. Jak byste ji zhodnotila? V čem spatřujete nedostatky, v čem se naopak služba posunula dál?

Vše jde tak jak má a vše má svůj čas. O službu má zájem čím dál více klientů, rodičů klientů i sociálních pracovníků.Veřejnost si díky tomu uvědomila mnohé skutečnosti i fakta o sexuální energii a to nejen u hendikepovaných.Jak jsem již podotkla, jde o vědomou práci s tělem, která může a nemusí zahrnovat pohlavní styk. Prosím neplést si profesi sexuální asistentky a sexuální pracovnice, třebaže obě jsou pro lidi důležité. Sexuální pracovnice je prostitutka – a v tom označení nehledejte nic hanlivého. Rozdíl je v tom, že zatímco prostitutky se snaží své klienty dlouhodobě udržet, my naopak vedeme své klienty k samostatnosti, k tomu, aby si dokázali poradit se svojí sexuální energií i bez nás. Takovou sexuální asistentkou může být třeba tantrická masérka. Je to navíc velice specifický a odborný druh služby, při níž se bere ohled na rizika spojená s klientovým hendikepem.

Jak byli uspokojováni postižení klienti před zavedením této profese?

V ústavech pracovali takzvaní intimní asistenti, kteří klienty učili jak používat pomůcky a mluvili s nimi o sexu, ale nedotýkali se jich. My naopak pracujeme s lidským tělem, mají možnost prožít s námi nějakou tělesnou interakci. Jde o DOTEK. A dotýkat se druhého je potřebné. Takový dotek pomáhá, bohužel se nám takových doteků moc nedostává. Možná proto potřebujeme všechny ty masérky, maséry, léčitele… Ano, taky jsem si s klienty jen povídala, nemuselo k dotekům dojít. Vím, že dovedu člověka probudit a pomoct bez něj. Ale stojím si za tím, že se potřebujeme navzájem. Není problém poskytnout pohlavní styk, ale jak jsem již řekla, sexuální energie se dá kultivovat – i bez pohlavního styku. No a o tom je to tantrické učení…

Dovedu si představit sexuální asistenci u tělesně postižených, ale jak se přistupuje k mentálně postiženým?

I tady se dostavují úspěchy. On totiž klient mentálně postižený prožívá sexuální energii stejně jako my, třebaže nevnímá realitu kolem sebe. Bohužel, právě proto, že jí nemůže popustit uzdu naplno, chová se často agresivně. Nechápe, co se s ním děje. Kolegyně v Německu pracují hlavně s mentálně postiženými klienty a říkají, že jsou to úžasné láskyplné bytosti nezdevastované konzumním světem. U mentálně postižených se používají obrázky, kde klient ukáže, co by si přál. U tělesně hendikepovaných se musí zjistit, zda jsou schopni erekce a orgasmu. V případě, že s tím mají problém, přizpůsobím se jinak. Často se chtějí jen dotýkat…

Služba sexuální asistence je poskytována hlavně v Praze a okolí, Brněnsku a východních Čechách. Jsou požadavky i z jiných míst? Pokud ano, lze na ně reagovat?

Požadavky jsou z celého Česka, někdy i ze Slovenska, já pracuji dokonce i v dalekém zahraničí.

Kde všude jste službu poskytovala? Upřednostňujete konkrétní místo – domov seniorů, dům, byt klienta?

Pracuji kdekoliv je to možné a žádané. Vše je o domluvě. Nic a nikoho neupřednostňuji, ale hranice v rámci bezpečí a dobrého chodu práce mám jako každá profesionální pracovnice s tělem – a to je individuální.

Provozujete-li tuto službu, jste v něčem odlišná od ostatních kolegyň? V přístupu ke klientovi, k sexuálním technikám, oblečením…

Odlišnost v našem oboru je, protože pracujeme s intimitou, tudíž individuálně a jedinečně s každým klientem. Nejsem tím pádem odlišná, mou výhodou je neustálé vzdělávání se a stálá přímá praxe.

Která technika pro uspokojení klienta je nejvíce vyžadována?

Na to nelze jednoznačně odpovědět. Hlavní je, aby to klientovi přineslo v závěru klid, naplnění, pochopení a sebepoznání.

Služba je poskytována i seniorům. Je rozdíl mezi poskytováním služby postiženým a seniorům?

Není rozdílu mezi lidmi, všichni jsme na tom stejně. Všichni chceme prožívat lásku v jakémkoliv smyslu.

Jak probíhá taková služba poskytovaná párům, pokud k ní došlo?

V mém případě jde o vzdělávací sezení, praktická cvičení.

Používáte erotické pomůcky? Slyšeli jsme, že na trhu existují například: erotická trampolína, houpací křeslo pro soulož, speciální polštáře a speciální vibrátory

Pokud si to situace žádá, pracuji i s pomůckami a těch je mnoho a je to též individuální, ne vždy jsou potřeba… Ale je pravda, že řada firem se zaměřuje na výrobu vibrátorů, které jsou lehčí, navíc se snadněji drží v ruce i lidem se slabším stiskem. Myslí se na praktičnost, snadnější údržbu zařízení i jejich citlivost. U hendikepovaných může být vnímání impulsů mnohem silnější. Běžně užívané pomůcky s velmi intenzivním vibrováním pro ně tak mohou být bolestivé. Existují i speciální zařízení, díky nimž hendikepovaní muži mohou masturbovat bez pomoci rukou. I ženy nejsou ochuzeny. Nemohou-li dosáhnout díky svému postižení na rozkrok, použijí speciálně protažené vibrátory.

Jsou vyloženě pomůcky, které dovedou po zácviku hendikepovaní klienti používat sami?

Ano, i to je možné. Samozřejmě po zapracování. Vedle již uvedených možností je také k dispozici vibrující spodní prádlo a přístroj na stimulaci prostaty. Což ocení hlavně muži, kteří mají problémy s erekcí.

Cena 1200 korun za výkon je docela velká v porovnání s důchody, které postižení dostávají. Nicméně malá v porovnání se sexuálními službami provozovanými mezi zdravými lidmi… Je v plánu úprava této sumy?

Cena je adekvátní a naopak ze strany odborníků ještě nízká. Naše vzdělání v tomto oboru stojí mnoho peněz a služba je brána jako každá jiná. Klient si tedy buď může nebo nemůže tyto služby dovolit. Pokud byly negativní recenze od lidí, tak jen kvůli tomu, aby náhodou tuto službu neplatil stát z daní poplatníků. Není možné se zavděčit všem a všemu. Vše ukáže čas a vše se stále vyvíjí, kdo ví, co nás všechny ještě čeká. Věřím v lepší zítřky a to všeobecně, jsem optimista.

Existují ještě jiné poplatky?

Jak již bylo řečeno, dvanáct stovek se požaduje za hodinovou sexuální asistenci pro hendikepované se vším všudy, ale taky může dojít jen k hodinové konzultaci za pět set korun, tedy konzultaci bez pohlavního a orálního styku. Také se věnuji osobnímu poradenství, vedení a učení za jeden tisíc korun na hodinu, v případě realizace přes skype je to za polovinu. Ten, kdo požaduje tantrickou masáž, sexuologickou práci s tělem (bez pohlavního a orálního styku) uhradí dvě tisícovky za hodinu. Jde-li o intimní rituál (opět bez pohlavního a orálního styku) požaduji tři tisíce korun.

Jakou má klient jistotu ohledně zdravotního stavu asistentky?

Dobrá otázka. Dodržuji pravidelné zdravotní prohlídky.

Rozhovor lze zakončit výstižným krédem, které má Vladana uvedené na stránkách http://www.vladana-kristena.cz „Obecně vzato, jde o další užitečný krok vpřed. Kdo v tom uvidí smysl, tak uvidí… Kdo ne?!… I to patří k životu. Vyvažování energií je důležité pro harmonii i vývoj nás všech.“ Zbývá dodat, že služby neposkytuje prostřednictvím emailu či SMS. Zakázky přijímá pouze telefonicky, a sice mezi jedenáctou dopolední a osmnáctou večerní hodinou. Má také své vlastní prostory. V případě dojezdu požaduje náklady na dopravné. [no_toc]

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vaše názory 1 názor

Moc Vas, pani Vladano, obdivuji. Rad bych se venoval podobne profesi. Existuji uz nejake moznosti pro muzske asistenty? Slysel jsem, ze to bude brzy realne. Dekuji.

Spolupracujeme: