Jak se zbavit inkontinence? A nebo jí rovnou předejít? Zlepšit prožitky ze sexu? Přesně pro takové případy je náš trojdílný návod na posílení svalů pánevního dna – v prvním dílu jsme si rozebrali dechová cvičení, v druhém jsme postopili k sestavě 5 účinných cviků. Další možností, jak posílit svaly pánevního dna jsou Kegelovy cviky.

Kegelovy cviky ve videu a praxi

Jedná se o cviky, při kterých dochází k aktivnímu napínání poševního svalu. Sestavu cviků navrhl v roce 1948 americký gynekolog Arnold Kegel. Dále také Arnold Kegel vynalezl perineometr (neboli vaginální manometr), který slouží k měření síly kontrakcí svaloviny pánevního dna (tj. měření vaginálního tlaku vzduchu). Než začnete cvičit Kegelovy cviky, je důležité se naučit lokalizovat svaly pánevního dna, naučit se hrudní a břišní dýchání i si osvojit cvičení spojené s pravidelným dýcháním.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

Jak se je naučit?

Pro správné zapojení svalů je nezbytné si uvědomit, kde se jednotlivé svaly nacházejí a naučit se je vnímat. K tomu je možné využít zrcátko, díky kterému si můžeme prohlédnout zevní genitál a představit si tak rozložení pánevního dna. Dále můžete zkoušet společné stažení konečníku a pochvy a současně si uvědomit, kde vnímáme stažení.

Poslední možností je také vnímání poševních svalů během zastavování proudu moči. Toto cvičení je nejlepší provádět po ránu, kdy nejsou svaly ještě tolik aktivní a cvičení je tak obtížnější. Snažte se vnímat rozdíl mezi pocitem při uvolnění a při stažení.

Stahování svalů v celé části klína

Dále je důležité naučit se odděleně stahovat svaly konečníku a pochvy od svalů hýžďových nebo břišních. Tyto svaly nemají s pánevním dnem nic společného, proto je jejich zapojení nežádoucí. Pro správný nácvik izolovaného stažení je vhodné zavést do pochvy dva prsty, prsty od sebe mírně oddálíme a poté se snažíme stahovat svaly pánevního dna. Pokud tlak, který vyvinete, nutí prsty, aby se k sobě přibližovaly, máte jistotu, že cvik je prováděn správně.

Poté se snažíme udržet samotný stah po dobu jedné až sedmi vteřin. Počet opakování Kegelových cviků se doporučuje 80 až 300 stahů za jeden den. Což znamená, že se snažíme cvičit v průběhu celého dne.

Alternativy na zlepšení pánevního dna

Mezi další možnosti procvičování svalů pánevního dna pomocí Kegelových cviků je použití Venušiných či Ben Wa kuliček. Kuličky si žena zavede do pochvy a svými svaly kuličky svírá co nejsilněji a přes odpor, který si sama žena klade, se je může pokoušet také vytahovat.

Velice oblíbeným a účinným cvikem pro posílení pánevního dna je samotný orgasmus. Během orgasmu se jednotlivé svaly nekontrolovatelně stahují a tím dochází k jejich samovolnému posílení.