Subspace je pojmem z oblasti erotiky, kterého se rozhodně není třeba obávat. Co znamená a jak se ho dá docílit?

Jde o termín, který se používá v kontextu BDSM. Už to může mnohé dosud nezkušené odradit.

Pro běžnou veřejnost mimo tuto komunitu je výraz subspace nejen neznámý, ale navíc i poněkud neuchopitelný.

Jak ale upozorňují psychologové, právě subspace může být paradoxně jednou z motivací, proč se ale mohou BDSM chtít věnovat dokonce i jedinci, pro které není začlenění takovýchto aktivit nutnou podmínkou jejich sexuálního uspokojení.

Prakticky se jedná o změněný stav vědomí

Jeho typ závisí primárně na tom, zda se aktér ocitá v dominantní nebo v submisivní roli. Stav prožívaný osobou v roli submisivní označujeme právě termínem subspace, u dominantního partnera je to topspace.

K topspace v dominantní roli však v praxi dochází méně často.

Jak prožívají submisivní jedinci subspace

Podmíněn je tento vjem reakcí organismu, a to jak tou fyzickou, tak i psychickou na hormonální změny v organismu, k nimž při BDSM dochází. Zásadní je v tomto případě hlavně role endorfinu a adrenalinu.

Přirovnáván bývá tento stav prakticky k transu. Označován bývá též anglickými výrazy „flying“ nebo „floating“. Přeložit bychom je mohli asi jako „vznášení“ nebo „létání“.

A jde o poměrně výstižný popis takto přicházejících pocitů.

Konkrétní definování prožití subspace je nicméně poměrně obtížné. Podobně jako při orgasmu jsou totiž prožitky značně individuální. A ryze subjektivní je samozřejmě i míra a doba stimulace, kterou konkrétní jedinec potřebuje k tomu, aby tohoto pocitu docílil.

Bylo by každopádně mylné si myslet, že účastníci BDSM hrátek provozují tyto praktiky pouze za účelem procítění fyzické bolesti. Naopak jde právě o subspace, který je alespoň na straně submisivních jedinců pomyslným vrcholným stavem.

Ti, jimž se podařilo subspace zažít, jej popisují jako okamžik, kdy se čas a prostor omezí pouze na existenci samotného jedince a jeho vyvrcholení.

Kde jsme viděli subspace naživo? PFetishW 23 v podcastu

Jak vzniká subspace

Tento fenomén má zcela racionální a vědecké vysvětlení. Jeho podstatou je to, že sympatický nervový systém zareaguje na BDSM díky charakteristickému zapojení bolesti a rozkoše.

Uvolňování přirozených chemických látek epinefrinu, endorfinů a enkefalinů přispívá k „nastartování“. pocitů, které jsou prakticky obdobné jako při užití omamné látky. Tyto chemické látky jsou součástí přirozené reakce organismu, který prakticky funguje v režimu „bojuj nebo uteč“.

Ta způsobí efekt podobný užití morfinu.

U submisivních jedinců tak při BDSM chemické látky zvyšují toleranci vůči bolesti a vytvářejí povznášející pocit při působení bolesti.

U mnohých submisivita vyvolává dojem opojení až jakéhosi rauše. Během něj je jakákoli bolest zcela pryč, problémy mizí a aktuální stav mysli je naplněný euforií.

Spolupracujeme: