Pojem rigger nebo riggerka označuje člověka, který se věnuje aktivně bondáži (buď v rámci BDSM nebo jako umění shibari či kinbaku).

Ten, který ostatní svazuje lanem

Riggeři (tyto postavy, které mohou být ženského i mužského pohlaví) se často přiklánějí k filosofii RACK. Termín rigger se většinou týká pouze osob, které pracují s provazy. Je to tedy výhradně ten, který svazuje, tedy takzvaný „Top“, a ne ten, který je svazován.

Tato osoba může ovládat až desítku stylů různého svazování, které rozhodně nemá svůj původ v sexuálních praktikách, nicméně právě tam se s oblibou využívá. Způsoby svazování, které se k nauce nabízí se v minulosti užívaly primárně jako mučící praktiky trestného práva.

Na každé BDSM praktice je však třeba se dopředu mezi partnery domluvit. Kde je hranice pro bolest i důstojnost člověka. Přesně tak, aby to oběma partnerům vyhovovalo, a zároveň je tato činnost vzrušovala.

SSC pravidla

Pro tyto případy existuje takzvané SSC, což je bezpečná forma BDSM. Tedy svazovat, ale s mírou a nedusit, pokud oběť nemiluje erotickou asfyxii. Zde je však již jen kousek od ohrožení života, pokud to s přidušením přeženete.

Čeští riggeři a riggerky

U nás nejznámější tuzemské riggerky jsou Joan von Brook a Edna Kinbaku, se kterými jsme udělali hodně otevřené a čtivé rozhovory.

Děkujeme za váš hlas!