Opakem Gerontofilie je Hebefilie, neboli sexuální úchylka, jejíž gró spočívá v náklonnosti mladším dívkám – často v dospívajícím věku (11-14 se uvádí často jako to rozmezí). Varianta s chlapci podobného věku je efebofilie.

Lolita v reálném světě

Známým literárním hebefilem (mnohdy se překrývá s výrazem pedofílie) byl například Humbert Humbert z díla Lolita ruského spisovatele Nabokova.

V mnoha zemích světa je sexuální aktivita s nezletilými protiprávní (přesně tak i u nás v České republice) a považuje se za zneužívání dětí. Hebefilie je proto velmi kontroverzní a eticky problematická sexuální preference.

Zařazení v legislativě

Hebefilie není formálně uznávána v diagnostických manuálech jako je DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch). Na rozdíl od pedofilie, která je v DSM-5 klasifikována jako porucha, hebefilie nemá oficiální diagnostickou kategorii.

Přesto je to velmi problematická sexuální odchylka, která svému nositeli může velmi ztěžovat jeho sexuální život = je vhodné (viz níže) to řešit.

Léčba či pomoc

Pro ty, kteří mají sklony k hebefilii, mohou být dostupné různé formy psychoterapie nebo léčby, zejména pokud jejich preferenční orientace vede k problémovému nebo protiprávnímu chování. Takže je vhodné v takových situacích, kdy máte podobně laděné pocity, kontaktovat některého z blízkých sexuologů.

Dříve jsme i kolem tematu sexuologie vyzpovídali dnes již zemřelého Radima Uzla.

Spolupracujeme: