Sexuální náklonnost k dospívajícím chlapcům se nazývá efebofilie je opakem dívčí varianty hebefilie.

Typicky se jedná o sexuální přitažlivost k mladistvým, obvykle ve věku 15–19 let.

Termín se týká přitažlivosti k jedincům, kteří jsou obvykle v pozdních fázích puberty.

Legislativní ukotvení

Na rozdíl od pedofilie, efebofilie není klasifikována jako psychická porucha v hlavních diagnostických manuálech jako je DSM-5.

Tato preferenční orientace je obecně méně zkoumána a formalizována ve srovnání s pedofilií.

Spolupracujeme: