Termín parafilie neboli sexuální deviace, úchylka, odchylka či aberace je sexuologické a psychiatrické označení pro genetické dispozice a vlastnosti sexuality, které daná země/kultura považuje za poruchu osobnosti nebo jejichž specifické projevy hodnotíme jako neobvyklé až nenormální chování.

Osobu s parafilií můžeme označit jako parafilika. Některé formy parafilie se vyznačují specifickým zaměřením erotického zájmu (různé druhy sexuální deviace) na určitý typ věcí, osob, situací apod.

Tyto parafilie se nejvíce projevují v citové rovině (tj. v úvodních fázích erotického kontaktu). Jiné parafilie jsou charakteristické specifickou dynamikou sexuálně motivačního sytému (např. přeskakování fází nebo naopak zvýšená intenzita některé z fází erotického kontaktu).

Některé formy parafilie nemusejí být nebezpečné ani chorobné, jiné naopak mohou být životu ohrožující nebo trestné (např. sadismus nebo pedofilie).

Mezi sexuální deviace řadíme i neobvyklé a podivné chování (např. transvestitismus nebo fetišismus).

Spolupracujeme: