Pojem agalmatofilie pochází z řeckého slova agalma = sochy a philia = láska. Tento výraz označuje poruchu, při kterém je člověk sexuálně vzrušován sochami. Může se jednat o touhu po skutečném sexuálním styku nebo i o nesexuální touhy, pouhé pohledy na sochu nebo její dotýkání.

Podobně jako jiné poruchy se i agalmatofilie nejčastěji objevuje v pubertě a přetrvává do vyššího věku, může být také mnohdy doprovázena dalšími psychickými obtížemi (např. úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, závislosti na alkoholu nebo návykových látkách).

Mezi hlavní projevy agalmatofilie patří:

  • zájem o provádění sexu se sochami;
  • úzkostné stavy;
  • poruchy nálady;
  • pocit sexuálního vzrušení vyvoláno stykem se sochou;
  • sociální integrace.

Obdobně jaké jiné sexuální poruchy bývá i agalmatofilie léčena nejčastěji farmakologickou cestou v kombinaci s psychoterapeutickými metodami (psychoanalýza, kognitivně behaviorální terapie, apod.).

Napište komentář

Kliknutím na tlačítko ODESLAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Spolupracujeme: