Jedinec trpící gerontofilií je sexuálně přitahovány staršími osobami – mnohdy až důchodového věku.

Projevuje se eroticko-sexuální náklonností ke starých lidem a schopností se do nich zamilovat. Častým znakem je také nechuť praktikovat erotické aktivity s jiným než výrazně starším partnerem či partnerkou.

Nemusí být vždy signifikantní sexuální touhou, ale i citovou náklonností či potřebou být často v blízkosti seniorských osob. Termín gerontofilie byl poprvé použit Richardem von Krafft-Ebingem v roce 1901. Termín vychází z řeckého slova geron (= stařec) a filia (=láska)

Jako gerontofilii nelze považovat volbu staršího partnera, který imponuje svými vlastnostmi.

Specifickou variantou gerontofilie je graeofilie, což je označení sexuální orientace lesbických žen na staré ženy.

Přestože je gerontofilie řazena mezi parafilie, není zahrnuta v žádném z klasifikačních seznamů poruch (např. Mezinárodní klasifikace nemocí).

Spolupracujeme: