Význam je podobný jako sadomasochismu – jedinec postižený algolagnii je vzrušován představou i realizací bolestivých trestů na jiné jedinci.

5.0
01