Exhibicionismus je typ chování a psychicky podmíněná nezbytnost vystavovat části svého těla před jinými lidmi, toto chování mívá sexuální podtext.

Cílem většinou bývá upoutání pozornosti lidí okolo obnažováním částí těla, které za jiných okolností bývají na veřejnosti zakryté.

Spolupracujeme: