Autodermantofagie můžeme charakterizovat jako úchylku, kdy je člověk drážděn a silně sexuálně vzrušován během pojídání vlastní kůže.

Nejčastěji se jedná o kůži, která je suchá nebo se loupá (např. po spálené na slunci). Osoby trpící touto úchylkou nepotřebují ke vzrušení jinou osobu a cizí kůže v ní nehraje roli. Osob s autodermatofagií je poměrně málo.

O tomto chování téměř nikdo nemluví a výjimečně by jedinec předvedl tuto činnost na veřejnosti.

Spolupracujeme: