Zkratka CFNM vznikla z anglického výrazu clothed female, naked male, který v překladu znamená oblečená žena, nahý muž.

Související výrazy:

  • CMNF: clothed male, naked female = oblečený muž, nahá žena.
  • CFNF: clothed female, naked female = oblečená žena, nahá žena
  • CMNM: clothed male, naked male = oblčený muž, nahý muž

CFNM A CMNF představují nahého jedince obklopeného jedním nebo více zástupci opačného pohlaví. CMNM a CFNF slouží pro jedince homosexuálního zaměření. Zcela svlečený hlavní hrdina se nachází v přítomnosti jednoho nebo více oblečených zástupců stejného pohlaví.

Není však nutností, že homosexuálně založený muž se musí svlékat pouze před oblečenými muži. Pokud mu situace z nějakého důvodu přináší sexuální vzrušení, je CFNM bez problémů vhodné i pro něj.

Historie

CFNM není žádná vymoženost moderního věku. Nahota byla běžnou součástí lidské společnosti již po staletí. V pravěkých tlupách sloužil oděv především k udržení tepla a k ochraně těla před zraněním porostem. Muži a ženy v různém stádiu svlečení se setkávali zcela běžně.

V pozdějších dobách přijal oděv funkci strážce dobrých mravů a zahalování pohlavních znaků.

Pohyb bez oděvu se omezil na skupiny oddělené podle pohlaví. Lze však předpokládat, že ke kontaktu nahých i oblečených jedinců opačného pohlaví i přes zpřísněná opatření docházelo. U CFNM je tedy moderní jeho pojmenování a zejména vědomé využívání pro zpestření sexuálního života.

Význam nahoty

Pro pochopení smyslu CFNM je vhodné si připomenout postavení nahoty v lidské společnosti. U mnoha národů byla nahota pokládána za zcela běžnou a důležitou součást života. Pohlavní orgány se těšily velké úctě. Penis symbolizoval sílu, štěstí, odvahu. Ženská sexualita se pojila s plodností, žena byla uctívána jako dárkyně života. Prsa kojící matky znázorňovala hojnost a obživu.

Dochovaly se malby i sochy mužských i ženských pohlavních orgánů, které byly uctívány a velebeny.

V jiných kulturách a náboženských směrech však sexualita představovala něco zakázaného, nečistého. Odhalení pohlavních orgánů bylo zakázáno a přísně trestáno, často i smrtí. Nahota se používala při čarodějnických procesech.

Při této ponižující proceduře se obviněný musel vysvléknout před zraky svědků do naha a bylo na něm hledáno ďáblovo znamení. Už samotné odhalení tak dotyčného člověka pošpinilo a znevážilo jeho důstojnost. Kojení se přesunulo do soukromí, odhalený prs získal výrazně sexuální podtext.

Nahota a CFNM

Nahotu může společnost vnímat pozitivně i negativně. Stejným způsobem působí i na jednotlivce. Nahý muž mezi oblečenými ženami tedy může zažívat zcela jiné pocity, než jiný muž ve stejné situaci.

Nejzákladnější varianty jsou následující:

Nahý muž se cítí obdivován

Neprahne po pohledu na nahou ženu, plně mu stačí pozornost, kterou ženy věnují jemu a jeho penisu. Vzrušuje ho pocit, že jeho dokonalý penis je pro ženy středobodem vesmíru. Typickým znakem pro toto pojetí nahoty je skrytý, nebo dokonce otevřený exhibicionismus.

Nahý muž mezi oblečenými ženami se cítí ponížen

Zároveň ho však toto ponížení vzrušuje. V tomto případě lze pracovat se stupněm oblečení u ženy. Zcela oblečená žena značí svou převahu a nedostupnost. Žena oblečená do spodního prádla sestupuje se svého trůnu o kousíček níže a umožňuje muži alespoň záblesk fantazie. V obou případech je však nahý muž mezi oblečenými ženami v nerovnoprávném, podřízeném postavení. Tento pocit dokáže muže dovést až k erekci.

BDSM variace

Třetí model vychází z modelu předchozího, ale je směřován spíše k BDSM. Nahý muž je zde zcela podřízen dominantní ženě, přísné a nesmlouvavé. Dojem její nadřazenosti umocňuje ženin oděv, často latexový nebo kožený. Perfektně upravená a nalíčená žena si vychutnává ponížení svého otroka, kterému s oděvem odebrala také lidskou identitu.

Využití CFNM

Pojetí CFNM lze zařadit téměř do libovolného erotického scénáře. Velmi často se objevuje v prvcích BDSM, své místo má i v exhibicionistických námětech. Velmi pečlivě je s CFNM pracováno při hraní erotických rolí, ať již jako se zdrojem ponížení nebo naopak obdivu a láskyplné péče.

Přečtěte si rozhovor o českém páru, kdy ON je většinou nahý.

Spolupracujeme: