V doslovném překladu z francouzštiny tento zootechnicky inspirovaný termín znamená „jako kráva“. V erotické oblasti se takto označuje pohlavní styk prováděný zezadu, kdy partner/ka klečí na čtyřech (jako se v přírodě páří třeba kráva, ale tento způsob pohlavního styku je charakteristický i pro jiné živočišné druhy).

Partner na partnera/ku zezadu naskočí a provádí soulož do příslušného otvoru. Pohlavní styk a la vache je využitelný pro homosexuální i heterosexuální páry.

Někdy se pro obdobnou aktivitu používá český výraz „na pejska“.

Použití polohy v praxi

1) Heterosexuální pár

Jedná se o poměrně rozšířenou sexuální polohu. Pro muže souložícího tímto způsobem se ženou je velmi inspirující a vzrušující pocit, že má dění plně pod kontrolou. Žena padne na všechny čtyři, muž do ní zezadu pronikne a je to on, kdo dominantně určuje hloubku zasunutí i sílu přirážení.

Oproti misionářské poloze je poloha a la vache dynamičtější. Žena může boky a zadek vychylovat různými směry, čímž dochází ke stimulaci nervových zakončení příliš často nevyužívaných.

2) Homosexuální pár

Pro homosexuální pár je lákavé rozdělení rolí na submisivnějšího vespod a dominantního nahoře. Určitá paralela z živočišného světa se dá pozorovat třeba u psů, kdy vzájemné nakrývání příslušníků stejného pohlaví neznačí sexuální chování, ale manifestaci dominance.

U lidí oddávajících se přírodnímu živočišnému sexu je toto pojetí obdobné. U lidí však jde o inteligencí a společenskými konvencemi řízený proces a vše probíhá v náznacích za vzájemného souhlasu. Velmi často tedy dochází k výměně rolí, rozdělení na horního a spodního partnera není trvalé.

Homosexuální pár tvořený muži využije análního styku, ženy při použití umělého penisu nebo ruky mají na výběr, kam budou zvolenou pomůcku zasunovat.

3) BDSM použití

Poloha a la vache je vhodná i pro BDSM jedince. Člověk, otrok, zde může velmi zřetelně být degradován do role zvířete, o jehož osudu rozhoduje jeho pán/paní. Poloha na čtyřech může být doplněna o prvky bondage, různé úvazy, či ponižující úkony.

Člověk na čtyřech hledící kupředu, ať již dobrovolně nebo v této poloze fixován, je zcela odevzdán svému trýzniteli. Obzvlášť vzrušující moment nastane, nemůže-li se dotyčný ani ohlédnout a vidět, co se na něj chystá.

4) Rychlý sex

Speciálním použitím polohy a la vache je tzv. rychlovka. Pokud jsou partneři dostatečně vzrušeni z představy, že je někdo přistihne, je tato poloha velmi praktická. Žena vyhrne sukni, nebo spustí kalhoty a klesne na čtyři. Partner decentně rozepne svoje kalhoty a jde rovnou k věci.

Předpokladem úspěchu celé akce je dostatečné riziko přistižení, které u obou partnerů způsobí vysoké vzrušení, a nemusí se tedy již zabývat předehrou.

4.5/5 - (2 votes)