Termín A la vache je francouzského původu, la vache můžeme přeložit jako kráva.

Koitus a la vache je označení pro animální polohu ze zadu (tj. na všech čtyřech jako kráva). Výraz se používá především v odborných kruzích.