Svěrací kazajka je část oděvu, která má podobu krátkého kabátu/vesty s dlouhými rukávy.

Stěžejní využití nachází v psychiatrii pro léčbě různých duševních poruch jako jeden z tzv. omezovacích prostředku. Smyslem svěrací kazajky je zamezení volného pohybu horních končetin. Její další využití je také v BDSM při praktikách bondage.

Svěrací kazajku vymyslel v roce 1790 francouzský čalouník Gulleret pro potřeby nemocnice v Paříži. Původně však byly svěrací kazajky využívány také u některých vězňů jako forma trestu nebo prostředek k mučení. V České republice je použití svěrací kazajky ošetřeno v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (konkrétně v § 39), kde je zahrnut mezi 6 způsobů omezení volného pohybu pacienta.