Polyamorie označuje životní styl, kdy jeden člověk sexuálně žije s několika dalšími – všichni zapojení (může jich být i více než 3), ale vědí o tomto spojení s dalšími. V první řadě je polyamorie určitou životní filosofií. Je úzce spojena s tzv. polygamií označující rodinné soužití muže nebo ženy s více partnery. Samotný termín polyamorie pochází z řeckého slova poly = mnoho a amor = láska.

2 základní podoby polyamorského vztahu

Polygamie má dvě základní podoby:

 • Polygynie (tj. mnohoženství), kdy má jeden muž více žen, častý typ v islámské kultuře.
 • Polyandrie (tj. mnohomužství), kdy má jedna žena více mužů, časté soužití u Eskymáků nebo Tibeťanů.

Vzniká tak velmi volný vztah založený na pravdě, toleranci a svobodě. Tento volný vztah pro mnohé může být na stejné úrovni jako svazek manželský. O mnoho partnerství jsme sepsali rozšířený článek.

Hlavní filosofií polyamorie je myšlenka, že pro člověka existuje více než jeden ideální partner. Polyamorie ovšem neznamená střídání partnerů jenom za účelem sexu. V polyamorii lidé vítají lásku ve všech jejich podobách, ve kterých přichází. Díky upřímné komunikaci mezi všemi zúčastněnými můžete dosáhnout stavu, ve kterém budou všichni co možná nejvíce šťastni.

Co všecho spadá pod polyamorii?

Polyamorie je pojmem, pod který spadá mnoho různých druhů vztahů:

 • Polyfidelity (tj. mnohověrnost), ve kterém jsou všichni členové považování za rovné partnery a zavazují se nemít sexuální vztah s nikým mimo skupinu.
 • Quad (tj. čtyřúhelník) označuje romantický vztah dvou párů.
 • Primární a sekundární vztahy označující vztahy jedince s více lidmi, kterým přisuzuje rozdílnou důležitost.
 • Skupinová svatba označuje sňatek podobný svatbě, která zahrnuje 3-6 lidí, kteří žijí dohromady, sdílí společné finance, společně se starají o děti i společné bydlení.

Polyamorská pravidla vztahu

Aby polyamorický vztah byl funkční, je nezbytné dodržovat několik zásadních pravidel:

 • Vzájemné komunikovat a dělat kompromisy.
 • Být věrný a loajální.
 • Obě pohlaví jsou si rovna.
 • Ve vztahu si důvěřovat, vzájemně se respektovat a být čestní.
 • Společně se domluvit na potřebných hranicích.