Společnost si prochází neustálým vývojem a vztahy tyto proměny významnou měrou rovněž odrážejí. Jedním z takovýchto příkladů je tzv. polyamorie. Jedná se o specifický životní styl. Založen je, zjednodušeně řečeno, na tom, že jedna osoba žije v několika milostných vztazích.

Co je polyamorie

Odtud pochází i označení podobného druhu soužití – polyamorie. Výraz má kořeny konkrétně v řecké předponě „poly“ neboli „mnoho“ či „více“(násobný)“ a latinském termínu „amor“, což je knižní vyjádření slova „láska“.

Termín polyamorie bychom tedy mohli přeložit jako „víceláska“, nicméně zavedený český ekvivalent neexistuje a i v tuzemském kontextu se používá běžně pojem polyamorie.

Hlavním rysem těchto sexuálně-citových vztahů je vzájemná dobrovolnost. Polyamorici nepovažují svoje soužití za nevěru, neboť účastníci vstupují do vztahů s maximální otevřeností a souhlasem všech zainteresovaných osob.

Seskupení polyamoriků, kteří společně žijí v různých vztazích, se pak nazývá polykula.

Vztahy v polyamorii

Polyamorní vztahy mohou být z vnějšího pohledu poměrně komplikované, neboť není omezeno, kolik lidí se jich má účastnit. Dále není ani nikterak předem určeno, jaké vzájemné vazby mají polyamorici zaujímat.

V rámci jedné polykuly tak mohou být zúčastnění jednak ve vzájemných vztazích. V případě trojice se toto propojené uskupení lidí označuje jako triáda. Přípustná je však i jiná forma, kdy má původně klasický pár další vztahy s jinými lidmi, a to každý s jinými, přičemž ani tito jedinci společně ve vztazích už dále nejsou.

Kromě této charakteristiky je nutné zvýraznit to, že se nejedná o paralelní sexuální vztahy, nýbrž o plnohodnotně partnerství.

Partneři o sobě vždy vědí, a to i přesto, že se společně přímo dva konkrétní jednotlivci už nemusejí stýkat.

Pro koho je polyamorie vhodná a proč

Zcela nutnou podmínkou k tomu, aby polykula fungovala, je vzájemná komunikace a spokojenost všech účastníků. To ovšem neznamená, že ve vztazích neexistuje žárlivost. Ta je přirozená, nicméně je důležité ji zpracovat a odhalit příčinu.

Cílem je vytvořit vztahy, které lze označit za „zdravé“ a dostatečně stabilní. Díky tomu v polyamorii mnozí účastníci dokonce i vychovávají děti.

Nelze tedy říci, že by šlo o doménu mladých lidí bez závazků.

Polyamorní vztahy nejsou otevřeny náhodnému sexu ani nevěře. Založeny jsou na svobodě, zároveň v nich ale jejich aktéři hledají klid a stabilitu podobně jako ve vztazích ostatních.

Praktické zkušenosti s tímto životním stylem odrážejí coby specifický rys mnohonásobných citových pout k různým osobnostem hlavně to, že dokáží přinést násobně více lásky, pokud jsou funkční, ale násobí se v nich i negace, pokud přicházejí náročnější životní období.

Vůči monogamii a tradičnímu pojetí vztahů se jedná o jinou alternativu, která se necítí být žádným způsobem lepší.

Pouze nabízí další možnosti lidem, kteří cítí, že konvenční uspořádání partnerství a rodiny jim z nějakého důvodu nevyhovuje.

Spolupracujeme: